TES 2017

SEL:n liittovaltuusto hyväksyi 13.10.2016 elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset nelivuotiseksi sopimuskaudeksi 1.2.2017-31.1.2021.

SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset uudet työehtosopimukset eivät sisällä heikennyksiä edellisiin työehtosopimuksiin, esimerkiksi vuosittaista työaikaa ei elintarvikealalla pidennetä.

Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena ei tehdä palkankorotuksia. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkankorotusten suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti verrokkialojen palkankorotusten perusteella. Verrokkityöehtosopimukset ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus.

SEL ja ETL sopivat myös kahden työryhmän perustamisesta. Työaikamallityöryhmä luo ja kehittää työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat elintarvikealan käytännön tarpeisiin. Palkkaustekninen työryhmä kehittää palkkaryhmittelyä ja palkkausta. Työryhmä valmistelee tarvittaessa myös palkkaukseen liittyviä asiakokonaisuuksia seuraavaa työehtosopimuskierrosta varten.

Molempien työryhmien tulosten tuleminen osaksi työehtosopimusta edellyttää kummankin liiton, sekä SEL:n että ETL:n, hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen ne ovat vasta otettavissa käyttöön. Työaikamallin käyttöön ottaminen vaatii lisäksi, että siitä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L ei enää neuvottele uudesta työehtosopimuksesta, joten kaikkia meijerialan työntekijöitä koskeva uusi työehtosopimus tehtiin ETL:n kanssa. Uudessa meijerityöntekijöiden työehtosopimuksessa sovittiin, että palvelusvuosilisiä korotetaan 1.10.2019. Siihen asti noudatetaan sitä palvelusvuosilisätaulukkoa, jota noudatetaan 31.1.2017. Kenenkään palvelusvuosilisät eivät laske.

Elintarvikealan uudet työehtosopimukset

Lue lisää uusista työehtosopimuksista.

Neuvottelutulos elintarvikealojen työehtosopimusten uudistamiseksi, ETL ja SEL, 13.10.2016