TES 2014

SEL:n liittovaltuusto hyväksyi 28.11.2013 elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset ajalle 1.4.2014-31.1.2017. Uudet työehtosopimukset syntyivät soveltaen työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimusta, jonka piirissä on yli 90 % suomalaisista palkansaajista.

Palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on kuukausipalkka-aloilla 20 euroa/kk ja tuntipalkka-aloilla 11 senttiä/tunti. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

Palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten palkantarkistusten lisäksi sovittiin, että taulukkopalkkoihin vuosina 2012 ja 2013 tekemättä jääneet palkankorotukset tehdään kahdessa erässä 1.4.2014 ja 1.8.2014.

Vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat työehtosopimusten mukaisesti kaikissa taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.8.2016.

Vuonna 2016 palkkoja tarkistetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen myöhemmin sopimalla tavalla. Jos keskusjärjestöt eivät sovi korotuksesta 15.6.2015 mennessä, toteutetaan elintarvikealan palkankorotus yhteisesti sovitun laskentamallin perusteella yleiskorotuksena 1.8.2016. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

SEL solmi alan työnantajaliittojen ETL:n ja M2L:n kanssa yhteensä kuusi työehtosopimusta. Palkantarkistusten lisäksi sovittiin useiden työryhmien perustamisesta.

Lue lisää uusista työehtosopimuksista.

Ilmoitustaulumateriaali: Uudet työehtosopimukset lyhyesti

TES 2014 -uutisia