Edunvalvonta

Elintarvikealan työntekijöiden ammattiliittona SEL:n tehtävä on valvoa jäsentensä etua työehto- ja työympäristöasioissa.

Ammattiliittosi SEL:
- sopii elintarvikealan työntekijöiden palkoista ja muista työsuhteen ehdoista neuvottelemalla ja sopimalla työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksista, jotka määrittelevät kaikkien alan työntekijöiden työehtojen vähimmäistasot, paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista palkka- ja muista työehdoista
- valvoo lakien ja sopimusten noudattamista sekä neuvoo jäseniä työsuhdeasioissa
- riitauttaa sopimusrikkomukset
- auttaa ratkaisemaan erimielisyydet tarvittaessa oikeudessa asti, jos erimielisyyttä ei saada sovittua neuvottelemalla
- toimii työehtosopimusten, työsuojelun sekä työttömyysturva- ja työeläkejärjestelmien kehittämiseksi
- tukee ja kouluttaa työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivia jäseniä
- ottaa kantaa ja vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön

SEL:n asiantuntijat sekä työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta.