TEM:n arvio: Elintarvikealalla myönteiset suhdannenäkymät

24.2.2012

Työ- ja elinkeinoministeriön tällä viikolla julkaisemissa eri toimialojen kehitysarvioissa tälle vuodelle todetaan, että elintarvikealan yritykset suhtautuvat luottavasti tulevaisuuteen.

Uusimman pk-yritysbarometrin mukaan alan yrityksistä 20 prosenttia arvioi toimialan suhdannenäkymien paranevan tulevan vuoden aikana, 69 % arvioi tilanteen pysyvän ennallaan ja 11 % ennakoi näkymien heikkenevän.

 

Tutkimuksen mukaan elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia, sillä 37 % pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. 40 % yrityksistä pyrkii säilyttämään asemansa. Alalle perustetaan myös uusia yrityksiä. Vuonna 2010 alalle syntyi 116 yritystä, kun toimintansa lopetti 80 yritystä.

 

Elintarvikealan kehitysarvion laatinut TEM:n toimialapäällikkö Leena Hyrylä pitää elintarviketeollisuutta erittäin merkittävänä investoijana. Elintarviketeollisuuden tälle vuodelle suunnittelemat kotimaan investoinnit ovat lähes 470 miljoonaa euroa. Viime vuonna ala investoi Suomeen noin 380 miljoonalla ja vuonna 2010 noin 314 miljoonalla eurolla.

 

Myös elintarvikkeiden vienti Suomesta ulkomaille on kehittynyt suotuisasti vuonna 2011. Keskeisimmät kohdemaat ovat Venäjä, Ruotsi ja Viro.

 

Elintarvikeala on edelleen merkittävä kotimarkkina-ala. Se työllistää noin 33 000 henkilöä ja välillisesti noin 300 000. Alan teollisuus myös tarjoaa nuorille paljon kesätyöpaikkoja. Viime vuonna se työllisti lähes 6 000 sesonkityöntekijää.

 

Hyrylän mukaan elintarvikeala on melko vakaa ja taantumaimmuuniksikin luonnehdittu toimiala. Erilaiset trendit kuuluvat kuitenkin ruokamaailmaan yhä kiinteästi kuin vaateteollisuuteen. Viime vuonna karppaus eli hiilihydraattitietoinen ruokavalio vähensi erityisesti leivän kulutusta. Yritysten kokema epävarmuus trendeihin reagoimiseen johtuu usein siitä, että on vaikea ennakoida, kuinka kauan ilmiö kestää ja miten se näkyy kuluttajien ostokäyttäytymisessä.

 

- Vuorovaikutus ruuan tuottajien ja kuluttajien välillä on lisääntynyt. Ruoka on yhä enemmän sosiaalisen kanssakäymisen keskiössä. Kuluttajien erikoistuneet ja yksilölliset tarpeet lisääntyvät ja johtavat kulutusmuutoksiin. Alaan vaikuttavina trendeinä pidetään muun muassa terveellisyyttä, aitoutta, harkittua erikoistumista, eettisyyttä ja ekologisuutta – hyvää makua unohtamatta. Tämä ilmenee muun muassa siten, että kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia lähi- ja luomuruoasta. Myös pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa nostetaan luomu- ja lähiruoan edistäminen vahvasti esille, Hyrylä kirjoittaa kehitysarviossaan.

 

Lähde: TEM