Vuosiloman sairauskarenssin palauttaminen ei ollutkaan selvä asia, SAK: EU estää vuosiloman sairauskarenssin

29.6.2016

SEL tiedotti keväällä jäsenilleen Elintae-lehdessä ja työpaikkojen luottamushenkilöille kiertokirjeessä Juha Sipilän hallituksen vuosilomalakiin tekemistä muutoksista ja vuosiloma-ajan sairauskarenssin palauttamisesta, jotka tulivat voimaan 1.4.2016.

Nykyisen lain mukaan loman aikana sairastunut tai muuten työkyvyttömäksi tullut työntekijä menettää pahimmillaan kuusi lomapäivää ns. omavastuupäivinä eli karenssina. Työntekijälle kuitenkin taattiin laissa 24 päivän loma, jos hän on työsuhteensa keston perusteella sellaisen ansainnut eli lakiin palautettu karenssi koski vain neljän viikon ylittävää vuosiloman osaa.

Nyt on kuitenkin saatu uutta tietoa ja näyttääkin siltä, että vuosiloma-ajan sairauskarenssin palauttaminen ei ehkä onnistukaan ainakaan pysyvästi. SAK:n selvitysten mukaan EU estää vuosiloman sairauskarenssin. EU-tuomioistuin on jo kolmessa tapauksessa katsonut ansaitun loman kokonaan suojatuksi omavastuupäiviltä. Suomen nykyisen vuosilomalain mukainen säännös karenssista ei siis ole EU-oikeuden mukainen.

Laki on kuitenkin voimassa ja sen mukaan toimitaan, mutta luottamusmiesten on syytä tiedostaa tämä tulkintaerimielisyys ja EU-tuomioistuimen linja. Jos elintarvikealan työpaikoilla tulee tilanteita, joissa työnantaja käyttää sairauskarenssia yli neljä viikkoa pidempiin vuosilomiin, luottamusmiehen on kirjattava tapaukset ylös ja kiistettävä asia karenssin osalta sekä oltava yhteydessä liittoon oman alueen aluesihteeriin mahdollisia oikeustoimia varten.

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, jäsen voi olla suoraan yhteydessä oman alueen SEL:n aluetoimistoon aluesihteeriin.


SAK: EU estää sairauspäivien omavastuuajan vuosilomalla (22.6.2016)