Pohjoismaiset elintarvikealan ammattiliitot Porvoossa: Vaadimme pysyvyyttä työsuhteisiin ja reiluja työehtoja

27.6.2016

Elintarvikealan pohjoismaisten ammattiliittojen yhteisjärjestö Livsmedelsarbetarnas Nordiska Union on huolissaan kehityksestä, jossa elintarvikealan yritysten toiminta on aikaisempaa ennalta arvaamattomampaa. Kansainvälistyvä elintarvikeala tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää tuotteita, lisätä vientiä ja työllistää. Yritysten toiminta on kuitenkin viime aikoina ollut kuin arpakuution heittoa: kenelle tuotteen valmistus annetaan ja mihin maahan se osuu?

- Tuotannon siirroista halvempien työvoiman maihin on tullut arkipäivää. Tämä kehitys johtaa elintarvikealan alasajoon pohjoismaissa, heikentää työllisyyttä ja työntekijöiden työsuhdeturvaa, elintarvikealan pohjoismaiset ammattiliitot toteavat.

Ammattiliitot ovat huolissaan elintarvikealan työnantajien koventuneista asenteista ja työehtojen heikennyksistä kaikissa pohjoismaissa. Hyviä tuloksia tuottava pohjoismainen malli on uhattuna.

- Vuokratyö ja muu epäterve työvoiman käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti. On tärkeää, että myös lyhyissä työsuhteissa noudatetaan kunnon työehtoja. Halpatyömarkkinoita ei saa päästä syntymään, ammattiliitot korostavat.

Koko elintarvikeketju pellolta kuluttajan pöytään on huomattava työllistäjä, ja se on turvattava kaikissa pohjoismaissa ja koko Euroopan unionissa. EU:n Venäjä-pakotteet ja Venäjän vastapakotteet ovat heikentäneet ruuantuotannon kannattavuutta.

- EU:n globalisaatiorahastosta on saatava taloudellista tukea helpottamaan myös työntekijöiden ahdinkoa. Tukea voitaisiin käyttää esimerkiksi työvoiman vähentämistilanteissa tai rakennemuutoksen hillitsemiseen. Koulutusta lisäämällä varmistamme työntekijöiden osaamisen työmarkkinoilla, ammattiliitot muistuttavat.

Työnantajien ja työntekijöiden on otettava yhdessä aiempaa enemmän vastuuta koko alan menestyksestä. Pohjoismaiset elintarvikealan ammattiliitot ovat hyvällä yhteistyöllä onnistuneet vaikuttamaan esimerkiksi Orkla-konsernin perunanjalostustehtaan tuotannon jatkumiseen Ahvenanmaalla. Norjassa Idun säilytti tuotantonsa.

- Pohjoismaisen omistajuuden säilyttäminen elintarviketeollisuudessa on tärkeää. Yhteistyö työehtojen ja työpaikkojen turvaamiseksi toimii myös vaikeina aikoina, jos neuvottelukumppanit löytyvät läheltä, ammattiliitot toteavat.

Nordiska Union on elintarvikealan pohjoismaisten ammattiliittojen yhteistyöelin, johon kuuluu 11 elintarvikealan ammattiliittoa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista ja Färsaarilta. Suomesta jäseninä ovat Ammattiliitto Pro ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL. SEL toimii Nordiska Unionin sihteeristönä kokouskauden 2016-2019, jolloin Nordiska Unionin puheenjohtana on SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm.

Nordiska Unionin hallitus on koolla Suomessa Porvoossa 27.-29.6.2016.