Valiolle tuomio ja sakot suojaamattomasta rullakuljettimesta

15.6.2016

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus on tänään tuominnut Valion 10 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi Valion nyt jo suljetun Toholammin tehtaan tuotantovastaava tuomittiin 10 päiväsakon eli 330 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Tuomio annettiin Toholammilla marraskuussa 2013 sattuneesta työtapaturmasta. Työntekijä oli pesemässä pakkaamon rullakuljetinrataa. Hän huuhteli rataa vesiletkun avulla suojakäsineet kädessä. Huuhtoessaan radan etureunaa hänen oikean kätensä nimetön sormi jäi suojaamattoman voimansiirtoketjun ja vetorattaan väliin loukkaantuen.

Rullakuljetinradassa ollut voimansiirtoketjun ja hammasrattaan muodostama puristumiskohta oli alun perin ollut suojattuna, mutta radalla tehtyjen muutostöiden yhteydessä suoja oli jäänyt asentamatta takaisin paikoilleen. Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia, että huolto- ja korjaustöiden vuoksi poistetut suojat asennetaan ennen koneen uudelleenkäynnistämistä paikalleen.

Käräjäoikeus totesi, että vastuu rullakuljetinradan työturvallisuuden vastaisesta tilasta on katsottava olevan viime kädessä laitteiden ja koneiden turvallisuuden valvonnasta vastuussa olevalla tuotantovastaavalla. Vaikka hänellä ei ollut erityistä velvollisuutta itse tarkastaa rullakuljetinrataa, hänen olisi tullut asemansa puolesta huolehtia ja olla selvillä siitä, että kun muutostyöt radalla oli tehty, tämä työ myös tulee tarkastetuksi.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että asiassa esitetty selvitys ei viittaa siihen, että Valion suhtautuminen työsuojeluasioihin olisi välinpitämätöntä. Rullakuljetinrata oli ollut suojaukseltaan työturvallisuusmääräysten vastaisessa tilassa noin puolentoista vuorokauden ajan ja suojauksen puuttuminen on aiheuttanut työtapaturman. Laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Lisäksi laiminlyönti on liittynyt läheisesti Valion toimialaan ottaen huomioon, että kysymys on ollut meijerituotteiden valmistamisen kannalta keskeisten työvälineiden välttämättömästä puhdistamisesta. Laiminlyönti olisi saattanut kestää vielä pidempäänkin, ellei tapaturmaa olisi sattunut ja suojauksen puutetta huomattu.

Valio sulki Toholammin tehtaan viime vuonna.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.


Päivitetty 23.6.2016: Tuomioon ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä määräaikaan mennessä, joten se on lainvoimainen.