Finnproteinin ulosmarssineet työntekijät: Haluamme tehdä työtämme oikeudenmukaisella palkalla

6.3.2014

Finnproteinin Uudessakaupungissa sijaitsevan soijatehtaan työntekijät ovat marssineet ulos työpaikaltaan keskiviikkona. Takaisin töihin työntekijät palaavat perjantaiaamulla. Työntekijät haluavat päästä neuvottelemaan työnantajan kanssa palkkojen korjaamisesta oikeudenmukaiselle tasolle, joka vastaa elintarvikealan muiden samankaltaisten prosessiteollisuuden tuotantolaitosten palkkoja.

Finnproteinin työntekijöiden tämän hetkinen tuntipalkka täyttää elintarvikealojen yleissitovan työehtosopimuksen vähimmäisvaatimukset, mutta jää reilusti alle palkkatason, josta työntekijöille puhuttiin työhaastattelussa.

- Tavoitteemme on korottaa tuntipalkkaa 30 %:n olosuhdelisällä, sillä teemme vaativaa ja monityötaitoisuutta edellyttävää työtä, jossa ollaan tekemisissä vaarallisten ja räjähtävien kemikaalien kanssa.

Tuntipalkan 30 %:n korotuksellakin 5-vuorotyötä tekevien Finnproteinin työntekijöiden palkka jäisi vielä alle sen, mitä vastaavista töistä keskimäärin Suomessa maksetaan, sillä samankaltaisissa tuotantolaitoksissa ja työtehtävissä elintarvikealan työntekijöiden tuntipalkat vastaavissa vuorojärjestelmissä ovat Finnproteinin työntekijöiden tämän hetkistä palkkaa noin 40 % paremmat.

- Tehtaan toiminta käynnistyi vasta viime syksyllä ja ymmärrämme, että palkkataso ei voi heti olla sama kuin muissa vastaavissa laitoksissa. Olemme esittäneet työnantajalle, että sovimme seuraavan kuuden kuukauden aikana uudesta palkkausjärjestelmästä, jolla turvaamme työntekijöiden ansiokehityksen.

Työntekijät pysäyttivät tehtaan tuotannon ensimmäisen kerran viime viikolla maanantaiaamulla alkaneen kahden vuorokauden mittaisen ulosmarssin ajaksi. Ulosmarssilla ei ollut vaikutusta työnantajan neuvotteluhalukkuuteen.

Perjantaina työntekijät antoivat työnantajalle toisen lakkovaroituksen tiistaiaamulla alkavasta ulosmarssista. Työnantaja onnistui viivyttämään ulosmarssia vuorokauden ajan ilmoittamalla työntekijöille maanantaina, että sillä on oikeus teettää työt hätätyönä.

Työntekijöiden selvitettyä asiaa, kävi ilmi, että hätätyöilmoituksen käsittely oli Aluehallintovirastossa edelleen kesken. Aluehallintoviraston päätös oli, että hätätyön teettämiselle ei ole perusteita.

- Olemme menettäneet luottamuksemme tehtaan tuotantojohtajan kykyyn hoitaa asioita henkilöstön kanssa. Tuotantojohtaja ei ole halunnut neuvotella palkkatason korjaamisesta, sen sijaan on tietoisesti turvauduttu perusteettomaan hätätyön teettämiseen. Tämän takia luottamus on mennyt.

- Toivomme, että yrityksen ylin johto puuttuisi nyt asiaan, jotta pääsisimme mahdollisimman pikaisesti neuvottelupöytään ja korjaamaan edellä mainitut ongelmat. Viihdymme muuten hyvin työssämme, meillä on hyvä ja yhtenäinen työporukka ja haluamme päästä tekemään töitämme sillä palkalla, joka meille kuuluu.

Tehtaalla on tällä hetkellä 30 prosessityöntekijää, jotka työnantaja on kouluttanut vaativaan työhön pyörittämään soijatehtaan tuotantoa. Suurin osa työntekijöistä osallistui koulutukseen 13.5.-1.9.2013, jolta ajalta ei maksettu palkkaa. Varsinainen tuotanto tehtaalla käynnistyi lokakuussa.


Uudessakaupungissa 5.3.2014

Finnprotein Oy:n soijatehtaan työntekijöiden työhuonekunnan kokous