Työsuojelupiirien tarkastajien määrää ei pidä vähentää

23.5.2008

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n liittovaltuusto paheksuu suunnitelmia työsuojelupiirien tarkastajien määrän vähentämiseksi.

Työsuojelupiirien tehtäviä on lisätty viime vuosina, ja niiden tehtäväksi on annettu esimerkiksi työaikavalvonta. Lisääntyneet tehtävät ovat vähentäneet työsuojelupiirien tarkastajien mahdollisuuksia tehdä työpaikkakäyntejä. Työpaikkakohtaista valvontaa ei voida enää entisestään vähentää.

Myös työelämän muutokset vaativat työsuojelupiireiltä uutta osaamista ja lisäresursseja. Muun muassa työperäinen maahanmuutto lisää työsuojelupiirien valvontatehtäviä. Lähivuosina elintarviketeollisuudessa eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden työtehtäviä tekee tulevaisuudessa myös maahanmuuttajat ja eri kansalaisuuksien edustajat. Kielitaitoa ja erilaisten kulttuurin tuntemusta vaaditaan yhä enemmän myös työsuojelupiireiltä.

Elintarvikealan työtapaturmaluvut ovat edelleen teollisuuden korkeimpia. Elintarviketeollisuudessa työturvallisuuden varmistaminen on tärkeää, sillä vuosittain satoja elintarviketyöläisiä joutuu työtapaturmiin. Jokainen työtapaturma on liikaa.

Elintarviketeollisuudessa työolosuhteet ja raskas fyysinen työ kuormittavat työntekijöitä, mikä heikentää työssäjaksamista ja lisää ennenaikaista eläköitymistä. Työolosuhteiden ja työturvallisuuden kehittämiseen tarvitaan työsuojelupiirien ammattitaitoa ja asiantuntemusta vastaisuudessakin.

Työsuojelussa ja työturvallisuuden kehittämisessä ennakoivalla toiminnalla on suuri merkitys. Ennakoivalla toiminnalla vähennetään inhimillistä kärsimystä ja taataan myös työpaikkojen resurssit. Työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten työn tueksi kaivataan yhä enemmän työsuojelupiireistä löytyvää tietoa ja taitoa.

Liittovaltuusto ihmettelee, ettei työnantajapuoli ole aktiivisesti vaatinut työsuojelupiirien resurssien säilyttämistä. Jo vuosikymmenien ajan työnantajapuoli on ollut mukana työturvallisuuden kehittämisessä. Työnantajapuolen toivotaan muistavan, että terveet ja hyvinvoivat työntekijät varmistavat yritysten menestyksen.