Suomen Elintarviketyöläisten Liiton liittohallitus 15.6.2006: Luottamusmiesten painostus lopetettava

15.6.2006

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton liittohallitus tuomitsee jyrkästi Forssan HK Ruokatalon luottamusmiehiin kohdistuvan painostuksen.