Työympäristötyön erityisansiomitali Eija Selanderille

22.11.2012

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko lukee työympäristömitalitoimikunnan perustelut.
Ministeri Paula Risikko kiinnittää ansiomitalin Eija Selanderin rintaan.
Mitalin sai kolme ansioitunutta työelämän kehittäjää: Eija Selander, Reijo Lehtinen ja Heikki Laitinen.
Eija Selanderin saamaa tunnustusta olivat juhlistamassa myös Lasse Ahola, Veli-Matti Kuntonen ja Kai Laaksonen. Paikalla oli lisäksi Selanderin työtovereita, työnantajan edustajia ja perheenjäseniä.

Työympäristötyön erityisansiomitali myönnettiin tänään kolmelle ansioituneelle työelämän kehittäjälle. Yksi palkituista on pitkän uran Suomen Elintarviketyöläisten Liiton ja työpaikkansa luottamustehtävissä tehnyt Eija Selander. Mitalit palkituille luovutti Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

- Olen tästä huomionosoituksesta hyvin ylpeä ja koen tämän kunnianosoitukseksi kaikille meille työpaikoilla työsuojelutyötä tekeville, Saarioisten Sahalahden tehtaalla työsuojeluvaltuutettuna työskentelevä Eija Selander sanoi palkitsemistilaisuussa kiitospuheessaan.

Saarioisten Sahalahden tehtaalla työsuojelu- ja luottamusmiestehtävissä 21 vuotta toiminut Eija Selander on ollut käynnistämässä ja kehittämässä Ruoka-Saarioisten senioriohjelmaa, joka nyt on käytössä koko konsernissa. Ohjelma mahdollistaa sen, että yli 55-vuotiaiden työtehtäviä kevennetään, ilman että heidän ansiotasonsa laskee.

Viime työehtosopimusneuvottelukierroksella vuonna 2010 ikäohjelmaa koskeva kirjaus saatiin kaikkiin SEL:n ja ETL:n välisiin elintarvikealan työehtosopimuksiin.

- Työpaikalla työsuojelu on kaikkien yhteinen asia. Innokkainkaan työsuojeluvaltuutettu ei pysty yksin hoitamaan työympäristöä asialliseen kuntoon. Työnantaja vastaa työsuojelusta, mutta tärkeää on, että kaikki työpaikalla työskentelevät tiedostavat omat vastuunsa ja velvollisuutensa, ja ovat mukana suunnittelemassa ja ennakoimassa työpaikan hyvinvointi- ja turvallisuusasioita, Selander totesi.

Selander muistutti myös, että ilman työnantajan myönteistä asennetta, toimivaa työterveyshuoltoa ja ammattiliiton edunvalvontaa asioita ei saada työpaikoilla hoidettua.

Kaksi muuta työympäristötyön erityisansiomitalilla palkittua olivat Heikki Laitinen ja Reijo Lehtinen.

Tekniikan tohtori Heikki Laitinen on kehittänyt työturvallisuuden arviointimenetelmiä, joita rakennusala, teollisuus, kunnat ja työsuojeluvalvonta käyttävät. Laitinen on alan tutkija ja kansainvälinen vaikuttaja, jonka asiantuntemusta myös WHO ja ILO ovat hyödyntäneet.

Reijo Lehtinen on ollut yli 20 vuoden aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa rakennusalan turvallisuusmääräyksiä. Rakennusteollisuus ry:n asiamiehenä työskentelevä Lehtinen on myös suosittu kouluttaja, jota sekä rakennusalan yritykset että työntekijät arvostavat.

Sosiaali- ja terveysministeri myöntää erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuslaitosten liiton yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalit myönnetään erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

STM:n tiedote: Työympäristön kehittämisestä ansiomitali kolmelle