Vuokratyöoppaasta tietoa työntekijän oikeuksista

14.11.2012

Ammattiliitto Pro ja SAK ovat julkaisseet vuokratyöoppaan, jotta työpaikoilla ei syrjittäisi vuokratyöntekijöitä.

– Vuokratyöntekijältä voivat jäädä palkka ja muut edut saamatta, jos hän ei tiedä oikeuksiaan. Niitä nimittäin on, sanovat vuokratyön nettioppaan kirjoittaneet sektoripäällikkö Annemarje Salonen Ammattiliitto Prosta ja lakimies Anu-Tuija Lehto SAK:sta.

Lehdon mukaan ongelma on, että vuokratyönantajat ja vuokratyöntekijät ovat huonosti perillä työelämän säännöistä.

– Korkein oikeus totesi tämän vuoden alussa, että vuokratyössäkin pääsääntönä ovat vakituiset työsuhteet. Lainsäädäntö lähtee siitä, että vuokratyöntekijällä on oikeus perhevapaisiin, sairastamiseen ja lomiin samalla tavalla kuin muillakin työntekijöillä, huomauttaa Salonen.

– Jos vuokratyöntekijän työehtoihin noudatetaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta, palkan pitää olla sama kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä, Lehto muistuttaa.

 

Oppaassa listataan vuokratyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Vuokratyöopas syntyi pienentämään kuilua, joka jää lakikirjan ja työpaikan arjen väliin. Oppaassa listataan vuokratyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Opas kertoo myös, milloin yritys saa käyttää vuokratyövoimaa. Lisäksi vuokratyötä käyttävien yritysten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat ohjeita tiedonsaantioikeuksistaan ja oikeuksistaan hoitaa vuokratyöntekijöiden asioita.

Vuokratyössä työnantajavastuu jakaantuu käyttäjä- ja vuokrayrityksen välillä. Silloin syntyy toisinaan tilanteita, joissa työnantajalle kuuluvat velvollisuudet jäävät hoitamatta.

– Jo vastuiden huolellinen läpikäynti asiakassopimuksia laadittaessa parantaisi tilannetta. Myös työntekijöiden perehdyttämiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän, Salonen sanoo.

– Vuokratyössä on vielä lainsäädännöllisesti parannettavaa. Suurin ongelma on kuitenkin se, etteivät työnantajat noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jos työnantajat noudattaisivat lakia, vuokratyö voisi olla paljon halutumpaa kuin mitä se nyt on. Työnantajista on kiinni, millaista vuokratyö on, onko vuokratyö kunnon työtä vai ovatko sen tekijät työelämän heittopusseja, Lehto toteaa.

– Vuokratyöntekijöiden pitäisi olla rohkeampia vaatimaan oikeuksiaan, Lehto sanoo. Salonen jatkaa, että järjestäytyminen ammattiliittoon kannattaa vuokratyöntekijällekin.


Pron ja SAK:n vuokratyöopas: www.vuokratyoopas.fi