Työttömyysturvaan muutoksia vuoden 2013 alusta

14.11.2012

Lomakorvausten jaksotus poistuu

Lomakorvausten jaksottaminen ajaksi, jolta ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, poistuu vuoden 2013 alusta lukien. Muutos koskee tilanteita, joissa työsuhde päättyy vuoden 2013 alun jälkeen.
 
Jos työsuhde on päättynyt vuoden 2012 puolella ja lomakorvauksia tulee maksettavaksi, on nämä lomakorvaukset jaksotettava. Jaksotettava aika voi tällöin jatkua myös vuoden 2013 puolelle.
 
Jos henkilölle maksetaan soviteltua työttömyyspäivärahaa esimerkiksi osa-aikatyötä tehdessä, joudutaan tällaisesta työstä maksettavat lomakorvaukset ottamaan työttömyysturvalain mukaan edelleen huomioon soviteltavana tulona.
 
 
Työmarkkinatuen tarveharkintaa korjataan
 
Työttömälle, jolla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan sen vuoksi, että vaadittava työssäoloehto ei ole täyttynyt tai että työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisaika on jo täyttynyt, maksetaan työttömyysajalta työmarkkinatukea.
 
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen etuus. Tarveharkinnassa on otettu huomioon paitsi henkilön itsensä tulot myös puolison tulot.
 
Vuoden 2013 alusta alkaen laki muuttuu siten, että puolison tulot eivät enää vaikuta toisen puolison työmarkkinatuen määrään. Muutoksen myötä monelle työttömyyspäivärahan ulkopuolella olevalle tulee oikeus saada työmarkkinatukea.
 
 
Ryhmälomautettujen rekisteröidyttävä työnhakijoiksi
 
Nykyisin, kun samalta työpaikalta lomautettuja on ollut vähintään kymmenen, ei lomautettujen ole tarvinnut ilmoittautua henkilökohtaisesta työnhakijoiksi TE-toimistoon. Näissä tilanteissa työttömyyspäivärahojen maksamiseen on riittänyt, että työnantaja toimittaa työttömyyskassaan ns. tarkistusilmoituslomakkeen, johon on merkitty kaikki lomautetut henkilöt ja heitä koskevat lomautusajat. Lisäksi työnantajan on tullut tehdä lomautettujen määrästä ilmoitus TE-toimistoon.
 
Lakia muutetaan ensi vuoden alussa niin, että jatkossa kaikkien lomautettujen tulee rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi TE-toimistoon, jolloin siellä tutkitaan kaikkien osalta työvoimapoliittisten edellytyksien täyttyminen työttömyysturvan maksamiselle ja annetaan siitä työvoimapoliittinen lausunto etuuden maksajalle. Tavoitteena on, että tämän työnhakijaksi rekisteröitymisen voisi tehdä verkkopalvelua käyttäen.