« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Tämä on SEL » Hallinto

Hallinto

Edustajakokous

Ylintä päätösvaltaa Suomen Elintarviketyöläisten Liitossa käyttää joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. SEL:n jäsenet valitsevat edustajakokouksen äänivaltaiset edustajat keskuudestaan vaaleilla. Edustajakokous valitsee liittopuheenjohtajan, liittohallituksen ja liittovaltuuston. Edustajakokous päättää liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

SEL:n 20. edustajakokouksen 19.-21.5.2017 päätökset

Liittovaltuusto

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston, joka on liiton korkein päättävä elin edustajakokousten välillä. Liittovaltuustossa on 33 jäsentä, mukaan lukien kolmen hengen puheenjohtajisto. Liittovaltuustolla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi valtuusto kokoontuu tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.

SEL:n liittovaltuusto 2017-2022

Liittohallitus

Edustajakokous valitsee liittohallituksen, johon kuuluu 17 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Liittohallituksen tehtävänä on valvoa ja toimeenpanna edustajakokouksen ja liittovaltuuston tekemiä päätöksiä sekä ohjata ja johtaa liiton toimintaa. Liittohallitus kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa.

Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, joka johtaa liittoa ja liittohallitusta sekä edustaa liittoa esimerkiksi julkisuudessa. Liittopuheenjohtajana on vuodesta 2006 toiminut Veli-Matti Kuntonen.

SEL:n liittohallitus 2017-2022

Jaostot

Liittohallituksen apueliminä asioita valmistelemassa ja käytännön tehtäviä sekä erityiskysymyksiä hoitamassa ovat liittohallituksen nimittämät jaostot. Edustajakokouskaudella 2017-2022 jaostoja ovat työympäristöjaosto, kansainvälinen jaosto, tiedotusjaosto, koulutusjaosto ja nuorisojaosto sekä kesäpaikkatoimikunta.

SEL:n jaostot 2017-2022


20.1.2021 klo 17:59:27