Kutsu SEL:n 20. edustajakokoukseen Jyväskylään 19.-21.5.2017

30.10.2016

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 20. edustajakokous pidetään 19.-21.5.2017 Jyväskylässä Cumulus Resort Laajavuori -hotellissa, osoitteessa Laajavuorentie 30.

Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään ajalla 2.1.-5.2.2017.

Edustajia valitaan vaalipiireittäin ja sopimusaloittain seuraavasti:

Itäinen vaalipiiri
Leipomoala: 10
Lihavalmisteala: 7
Maidonjalosteala: 5
Teollisuuden ala: 13

Läntinen vaalipiiri
Leipomoala: 6
Lihavalmisteala: 10
Maidonjalosteala: 3
Teollisuuden ala: 14

Pohjoinen vaalipiiri
Leipomoala: 4
Lihavalmisteala: 9
Maidonjalosteala: 3
Teollisuuden ala: 4

Yhteensä: 88 edustajaa

Kukin vaaliliitto saa asettaa ehdokkaita enintään kaksi kertaa vaalipiirissä kultakin sopimusalalta valittavan edustajamäärän. Vaaleihin liittyvät asiakirjat tulee toimittaa 7.12.2016 klo 16 mennessä osoitteeseen SEL, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki.

Keskusvaalilautakunta