Edustajakokous

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton 19. edustajakokous ja Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassan 19. edustajiston kokous järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 8.-10.6.2012.

Edustajakokous on SEL:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kerran viidessä vuodessa. Kokoukseen jäsenet valitsevat keskuudestaan vaaleilla 97 kokousedustajaa, jotka käyttävät SEL:n ylintä päätösvaltaa.

Edustajakokouksessa määritellään liiton toiminnan suuntaviivat, hyväksytään liitolle toimintaohjelma seuraavalle edustajakokouskaudelle sekä valitaan liiton hallinnossa päätöksiä tekevät ihmiset.

Edustajakokouksessa käsiteltäviä asioita ja tehtäviä henkilövalintoja:

  • hyväksytään edellisen viiden vuoden kokouskauden toiminta ja talous
  • hyväksytään seuraavan viiden vuoden kokouskauden toiminta-ohjelma ja talouden suuntaviivat
  • hyväksytään liiton, ammattiosastojen ja aluejärjestöjen säännöt
  • käsitellään ammattiosastojen tekemät aloitteet ja esitykset
  • valitaan liittohallitus (16 henkilöä ja varajäsenet)
  • valitaan liittovaltuusto (33 henkilöä ja varajäsenet)
  • valitaan liittopuheenjohtaja