Edustajakokouksen vahvistetut edustajamäärät

13.2.2012

Edustajia valitaan vaalipiireittäin ja sopimusaloittain seuraavasti:

ITÄINEN VAALIPIIRI


Leipomoalat 11 edustajaa
Lihavalmistealat 8 edustajaa
Maidonjalostealat 5 edustajaa
Elintarviketeollisuuden alat 15 edustajaa

LÄNTINEN VAALIPIIRI


Leipomoalat 7 edustajaa
Lihavalmistealat 11 edustajaa
Maidonjalostealat 3 edustajaa
Elintarviketeollisuuden alat 16 edustajaa
 
POHJOINEN VAALIPIIRI

Leipomoalat 5 edustajaa
Lihavalmistealat 9 edustajaa
Maidonjalostealat 3 edustajaa
Elintarviketeollisuuden alat 4 edustajaa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 19. edustajakokous pidetään Hämeenlinnassa 8.–10.6.2012.  Vaalit edustajien valitsemiseksi järjestetään postivaaleina 28.3.–4.4.2012 ja uurnavaaleina 18.4.–25.4.2012 välisinä aikoina. Ehdokkaita kukin vaaliliitto saa asettaa enintään kaksi kertaa vaalipiirissä kultakin sopimusalalta valittavan edustajamäärän.

Vaaleihin liittyvät asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki. Asiakirjojen tulee olla perillä viimeistään 27.2.2012 klo 16.00.