« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Tämä on SEL

Tämä on SEL

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka huolehtii jäsentensä palkka- ja muista työehdoista. Lähes 80 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä.

SEL neuvottelee yleissitovat työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalalle. Työehtosopimuksissa määritellään kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot.

SEL:n jäsenyydellä elintarvikealan työntekijä turvaa selustansa työelämässä ja työttömyyden varalta, on mukana vaikuttamassa oman työpaikkansa asioihin sekä parantamassa elintarvikealan työehtoja ja työoloja sekä kotimaisten elintarvikkeiden ja työn arvostusta.

Liiton jäsenet saavat työehto- ja palkkaneuvontaa ja apua asioiden selvittämiseen oman työpaikan luottamusmieheltä sekä liiton aluetoimistolta. Tarvittaessa jäsenillä on mahdollisuus myös liiton myöntämään oikeusapuun ja maksuttomiin lakimiespalveluihin, jos erimielisyydet työnantajan kanssa eivät ratkea neuvottelemalla.

SEL:n jäsenmäärä on 30 000 (30 047 jäsentä 1.1.2020), joista työikäisiä on noin 19 000 ja eläkeläisiä noin 11 000. Kaikista SEL:n jäsenistä naisia on noin 57 % ja työikäisistä naisia on 49 %. Työikäisistä jäsenistä joka kolmas on alle 35-vuotias.

SEL:n jäseneksi liitytään ammattiosaston kautta. Liittoon kuuluu 62 ammattiosastoa, jotka ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Ammattiosastot valvovat jäsentensä etuja ja järjestävät monenlaista toimintaa, esimerkiksi koulutusta ja vapaa-ajan tapahtumia sekä tarjoavat paikallisia jäsenetuja.

SEL on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Teollisuuden palkansaajat TP:n jäsen.

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala, jonka liikevaihto oli 11,2 miljardia euroa vuonna 2018. Suomen elintarvikeviennin arvo oli 1,6 miljardia euroa ja tuonnin 4,6 miljardia euroa vuonna 2018. Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia.

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 38 000 ihmistä, joista työntekijöitä on noin 25 000 ja loput toimihenkilöitä sekä yrittäjiä. Toimipaikkoja on lähes 1800 ympäri Suomea. Koko kotimainen ruokaketju pellolta pöytään ja ravintolaan työllistää suoraan ja välillisesti noin 340 000 ihmistä eli 13 prosenttia koko Suomen työllisestä työvoimasta.


14.8.2020 klo 07:53:24