Bli medlem

Det lönar sig att vara medlem i Finlands Livsmedelsarbetareförbund!

 
Som medlem kan du delta i förbundets verksamhet och vara med och bestämma. Din röst påverkar vem som blir vald till förtroendeman eller arbetsskyddsombud på din arbetsplats.

I fackavdelningars verksamhet behövs beslutsfattare. Frågan beror på ditt intresse, möjligheterna till inflytande är gränslösa! Mera information får du från förbundet och förtroendemannen på arbetsplatsen.
 
Som medlem du får
  • förtroendemannen och arbetsskyddsombuden har tillsyn över dina rättigheter
  • förbundet strävar att förbättra arbetsförhållanden genom förebyggande arbete
  • tillsyn över arbetarskydd
  • förhandlar i tvistefrågor
  • tar hand om din inkomstbaserad arbetslöshetsskyddet

Jag vill bli medlem

*
*
*
*
*
*

Uppgifter om anställning

*
*

Arbetsgivaren inkasserar medlemsavgiften från din lön och skickar den till förbundet. Förbudet sänder inkasseringsavtalet till din arbetsgivare för underteckning.

Om du betalar medlemsavgifter själv, skickar vi till dig bankgiroblanketter automatiskt.

*

Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen. En medlem betalar avgiften själv, eller arbetsgivare inkasserar den från lönen och sänder till förbundet, eller a-kassan inkasserar den från beviljad förmån.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska