« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » SEL » A-kassan

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan betalar till sina arbetslösa medlemmar inkomstrelaterad dagspenning och till alterneringslediga alterneringsersättning. Förmånsrättp.g.a. arbetslöshetenkanmanerhållaockså för periodenav sysselsättningsfrämjandetjänst, såsomarbetskraftspolitiskvuxenutbildningoch frivilligastudier.

Medlemskap

Som medlem i Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa kan bli en lönearbetare under 68 års ålder som arbetar i livsmedelsbranschens yrke eller arbetssfär. För att erhålla förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan förutsätts, att personen i fråga har fyllt villkor för medlemskap och arbetsvillkor samt att han/hon har betalt kassans medlemsavgift.

De personer som har blivit medlemmar i Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL har samtidigt blivit medlemmar också i arbetslöshetskassan. Fastän studerande av livsmedelsbranscher kan bli medlemmar i SEL:s fackavdelningar redan som studerandemedlemmar, kan medlemskapet i arbetslöshetskassan börja först när man börjar arbeta.

Villkoret av medlemskap i Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa uppfylls, när en person har varit medlem i kassan eller försäkrad minst 26 föregående veckor. Livsmedelsindustriförbundets och kassans medlemsavgift tillsammans är 1,7 % av den betjänade inkomsten.

Medlemsansökning

Man ansluter sig till kassan genom att fylla i medlemsansökningen. Medlemsansökningen är i många fall samtidigt också en inkasseringsfullmakt till arbetsgivaren. Med fullmakten är arbetsgivaren berättigad att inkassera från lönen medlemsavgiften vid löneutbetalningen.

Ansökningar och instruktioner om anslutningen får man från SEL och från förtroendemännen på den egna arbetsplatsen.

Du kan bli medlem i Finlands Livsmedelsarbetareförbund och Arbetslöshetskassa elektroniskt här.

Om du flyttar från en bransch till en annan, är det fördelaktigt att organisera sig till fackförbundet/arbetslöshetskassan av den bransch, vilkens avtalsområde jobbar du i. När medlemskapets byte till ett nytt förbund/kassa sker inom en månad efter utträde från den gamla kassan, följer de ackumulerade medlemskaps och arbetsperioderna i den förra kassan med dig till den nya kassan.

Arbetslöshetskassa

Kassans lokaler befinner sig i Helsingfors i förbindelse till Livsmedelsarbetareförbundet. Förutom kassan betjänar förbundets sju distriktskontor medlemmarna i arbetslöshetsfrågor. Förmånsansökningar behandlar man i arbetslöshetskassan i Helsingfors. Den ansvarsskyldiga befattningshavaren i arbetslöshetskassan är kassans chef.

Kontaktuppgifter

Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 2, 8. vån., 00520 Helsingfors, Tel. 09 4246 1210

Råd vid arbetslöshet
ti och to kl. 9:00-11:00 tel. 09 4246 1210 Under övriga tidet betjänar förbundets distriksbyråer under sina öppethållingstider.


24.7.2019 klo 03:48:32