SEL: CETA-avtalet måste förkastas

21.9.2017

SEL kräver att Finland inte ska ratificera ekonomi- och handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada.

- Demokratin, den allmänna nyttan, människornas och miljöns välmående, arbetstagarnas rättigheter samt avvärjandet av klimatförändringen underordnas CETA för att främja handel och investeringar.  Vi hoppas att riksdagsledamöterna ännu allvarligt överväger om det lönar sig för Finland att ratificera ett sådant avtal, konstaterar SELs ordförande Veli-Matti Kuntonen.

CETA har fått beröm för att underlätta företagens affärsverksamhet och förbättra sysselsättningen. Å andra sidan har CETA kritiserats för det leder till att hundratusentals arbetsplatser försvinner inom EU, att lönerna sänks och att det innebär en inkomstöverföring från arbetstagarna till ägarna.

SELs bedömning är att hoten med CETA är större än fördelarna.

- Löntagarnas ställning är svag inom CETA. De goda principer som nämns i uttalandena om CETAs handel och arbete blir bara vackra ord, eftersom det inte finns några som helst sanktioner om de negligeras, säger Kuntonen.

Tufts-universitetet i USA bedömer att arbetstagarnas löneutveckling kan hotas av CETA. Universitetet uppger att arbetstagarens genomsnittliga årslön fram till år 2023 kan vara 316-1331 euro lägre inom EU och 1776 euro lägre i Kanada jämfört med om CETA-avtalet inte ingås.

Europaparlamentets sysselsättningsutskott föreslog i fjol för parlamentet att CETA-avtalet inte ska godkännas, eftersom avtalets effekter på sysselsättningen troligtvis är negativa.

Sysselsättningsutskottet säger i sitt utlåtande att avtalet också ökar ojämlikheten genom att öka inkomstskillnaderna mellan den lågt och högt utbildade arbetskraften och innebär en inkomstöverföring från arbetstagarna till kapitalägarna.

CETA godkändes i februari i Europaparlamentet i en omröstning, där den gick vidare till det sista skedet i processen för godkännande, att röstas om i EUs medlemsländer. I Finland kommer regeringen att ge sin proposition om att avtalet ska ratificeras under hösten.