Välkommen till arbetet, sommarjobbare! Anslut dig till facket!

16.5.2017

Läs här, varför det lönar sig för dig att ansluta dig till SEL!

1. Dina intressen bevakas

Fackföreningen finns till också för dig som är sommarjobbare. Förtroendemannen på din arbetsplats ger råd och hjälper dig, om du får problem på arbetsplatsen. Också de som sommarjobbar eller är i annan visstidsanställning kan hamna i situationer, där de behöver det skydd facket ger. Man kan till exempel betala dig för lite i lön, du kan råka ut för ett olycksfall i arbetet eller ditt anställningsförhållande kan avslutas olagligt. Också i de här situationerna får du som medlem i facket hjälp för att reda ut frågorna.

2. Du får ordentliga anställningsvillkor

SEL förhandlar med arbetsgivarförbundet i branschen fram kollektivavtal, i vilka miniminivåerna för löne- och övriga anställningsvillkor för alla anställda fastställs, exempelvis arbetstider, tillägg, övertidsersättningar och semesterpenningar. Ju fler vi är, desto bättre anställningsvillkor har vi.

3. Du tjänar in arbetslöshetsskydd

När du ansluter dig som medlem i SEL, ansluter du dig samtidigt som medlem i arbetslöshetskassan. Om du arbetar minst 18 timmar i veckan, tjänar du in arbetsvillkor, och du kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös. Du kan tjäna in 26 veckors arbetsvillkor tillfullo under 28 månader. Exempelvis heltidsstudier, barnafödsel, sjukdom eller fullgörande av värnplikt förlänger granskningsperioden på 28 månader högst sju år.

4. Medlemskapet följer med när du byter arbetsplats

Det arbetsvillkor du tjänat in försvinner inte, när du byter till en annan arbetsplats eller till en helt annan bransch, om du håller medlemskapet i facket i ordning eller byter till ett annat fackförbund och en annan kassa utan avbrott.

SEL:s medlemsavgift är 1,7 % av din bruttolön. Arbetsgivaren bär upp medlemsavgiften direkt från din lön eller så kan du också själv beräkna och betala medlemsavgiften till fackförbundet. Medlemsavgiften är helt avdragsgill. 

Förtroendemannen på din arbetsplats svarar på dina frågor. Du ansluter dig som medlem genom att fylla i ansökan om medlemskap tillsammans med förtroendemannen. Du kan också ansluta dig som medlem på adressen www.selry.fi/liity eller på SEL:s regionkontor. Välkommen till facket!

Se också videon: www.selry.fi/video