Svenska medlemmar får Löntagaren

28.2.2017

SEL har i år beställt FFCs tidning Löntagaren till de svenska medlemmar, som är i arbetslivet. De får tidningen gratis. Löntagaren utkommer fem gånger om året. De medlemmar, som inte vill ha Löntagaren, kan avboka den genom att ringa 020 774 004 eller skicka e-post till jasenrekisteri@selry.fi.

Löntagaren är fackföreningsfolkets tidning. Löntagaren speglar fackets syn på händelser i samhället och informerar om facklig verksamhet. Tidningen strävar också efter att vara ett språkrör för de finlandssvenska medlemmarna, i deras relation till facket och till samhället i övrigt.