Nya kollektivavtal för livsmedelsbranschen: Arbetstiden förlängs inte!

1.11.2016

SELs förbundsfullmäktige godkände 13.10.2016 de nya kollektivavtalen för arbetstagarna inom livsmedelsbranschen för 1.2.2017-31.1.2021. De nuvarande kollektivavtalen gäller till 31.1.2017.

De nya kollektivavtalen har inga försämringar jämfört med nuvarande kollektivavtal, till exempel förlängs inte årsarbetstiden.

Livsmedelsarbetarnas löner och tabellöner höjs 1.2.2018, 1.2.2019 och 1.2.2020 eller från den löneperiod som börjar närmast efter den. Förhöjningen baserar sig på en gemensamt överenskommen beräkningsmodell utgående från tre jämförelsebranscher.

SEL och ETL har avtalat om att tillsätta två arbetsgrupper. Arbetsgruppen för arbetstidsmodeller utvecklar nya modeller för arbetstiden så att de motsvarar de praktiska behoven inom livsmedelsbranschen. Den lönetekniska arbetsgruppen utvecklar lönegrupperingen och lönesättningen. För att vardera arbetsgruppens resultat ska bli en del av kollektivavtalet bör SELs och ETLs förvaltningar godkänna dem, och först efter det kan de börja användas på arbetsplatserna inom livsmedelsbranschen.

M2L förhandlade inte längre om ett nytt kollektivavtal, så kollektivavtalet för alla arbetstagare inom mejeribranschen ingicks med ETL. I det nya kollektivavtalet för mejeribranschen kom parterna överens om att tjänsteårstilläggen höjs 1.10.2019. Fram till dess följs den tabell över tjänsteårstillägg som gäller 31.1.2017. Ingen får sänkta tjänsteårstillägg.

Läs mera om de nya kollektivavtalen på finska på www.selry.fi/tes