Bli medlem nu eller rekommendera medlemskapet, du kan vinna en tablett!

19.5.2016

Alla som har blivit medlemmar under tiden 1.1.–31.12.2016 deltar automatiskt i lottningen av tre tablett-datorer. Lottningen sker 31.5.2016, 31.8.2016 och 31.12.2016. Vinnarna anmälas personligt.

Om du redan är SEL:s medlem, kan du delta i lottningen genom att rekommendera medlemskapet till arbetskamraten eller branschens studerande och genom att informera om saken via www.selry.fi/suosittele