Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är fackförbundet för arbetare inom livs- och njutningsmedelsindustrin. Förbundet förhandlar arbets- och lönevillkor för sina medlemmar, utbildar medlemmar i intressebevakning samt erbjuder sina medlemmar fritidsaktiviteter. Om du arbetar inom livsmedelsindustrin eller studerar för branschen, är SEL också ditt fackförbund. Läs mera om förbundet.

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Stationskarlsgatan 2, 8. vån., 00520 Helsingfors, Tel. 020 774 004, Telefax 020 774 0644, E-post: fornamn.tillnamn@selry.fi