Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Stationskarlsgatan 2, 8. vån., 00520 Helsingfors, Tel. 020 774 004, Telefax 020 774 0644, E-post: fornamn.tillnamn@selry.fi