Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Stationskarlsgatan 2, 8. vån., 00520 Helsingfors, Tel. 09 4246​ 1200, Telefax 09 6940 157, E-post: fornamn.tillnamn@selry.fi