Opintovapaa

Työntekijän oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Työntekijän työsuhde jatkuu opintovapaalla, mutta opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.

Voit rahoittaa opiskeluasi

Lisätietoja saat SEL:n koulutussihteeriltä.