Ammatillinen koulutus

Elintarvikealan ammatillisia opintoja voi suorittaa useissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.

Voit opiskella elintarvikealan ammatillisen tutkinnon myös työelämässä oppisopimuksella.

Tutustu koulutustarjontaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Voit arvioida omaa osaamistasi valitsemassasi ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa Osaan.fi-palvelussa.

Elintarvikealan koulutusmahdollisuuksia esitellään myös Maistuva ammatti -hankkeessa.

Kun suoritat ammatillisen tutkinnon, saat Työllisyysrahaston maksaman 400 euron stipendin.

Työelämätoimikunnat

Työelämätoimikunnat varmistavat osaltaan ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. Opetushallitus on nimennyt 39 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta 1.1.2018-31.12.2020.

Työelämätoimikunnat

 • osallistuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen
 • osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen
 • käsittelevät tutkintokoulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointia koskevia oikaisupyyntöjä
   

Elintarvikealan työelämätoimikunta

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
 • Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
 • Leipomoalan ammattitutkinto
 • Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
 • Leipomoalan erikoisammattitutkinto


SEL:n edustajat elintarvikealan työelämätoimikunnassa:

Mika Kuja-Aro
Ari Ylinen

Luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta

 • Kalatalouden perustutkinto
 • Kalatalouden ammattitutkinto
 • Kalatalouden erikoisammattitutkinto
   

SEL:n edustajat luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnassa:

Jouni Röntynen