Kotimaisen ruuan ja juoman tekijät

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala. Sen liikevaihto on 11,2 miljardia euroa. Elintarvikeviennin arvo on 1,5 miljardia euroa ja tuonnin 4,4 miljardia euroa. Elintarvikkeita valmistetaan Suomessa noin 1700 toimipaikassa, joista lähes 800 on leipomoita. Elintarvikealan yrityksistä 62 prosenttia on pieniä, jotka työllistävät 1-5 henkeä.

Elintarviketeollisuus työllistää 38 000 ihmistä, joista tuotannossa työskenteleviä työntekijöitä on noin 25 000 ja loput toimihenkilöitä. Koko kotimainen elintarvikeketju pellolta pöytään eli maataloudesta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan sekä ravintoloihin työllistää suoraan ja välillisesti Suomessa noin 340 000 henkeä, joka on noin 13 prosenttia työllisestä työvoimasta. Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia.

SEL:n jäsenet työskentelevät esimerkiksi leipomoissa, konditorioissa, meijereissä, maidonjalostuslaitoksissa, teurastamoissa, lihanleikkaamoissa, lihavalmistetehtaissa, valmisruokatehtaissa, myllyissä, paahtimoissa, sokerinjalostuksessa, makeistehtaissa, kalatehtaissa, rehutehtaissa, panimoissa sekä alkoholijuoma- ja mehutehtaissa.

Selliläisten töitä alan työpaikoilla ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus, pakkaus ja varastointi sekä erilaiset kunnossapito- ja huoltotyöt. Työtehtävät vaihtelevat, suurteollisuudessa työ on usein automatisoidun valmistusprosessin valvontaa ja säätöä, pienyrityksissä tehdään enemmän käsityötä.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealalla työskentelevien oma ammattiliitto. SEL neuvottelee alan työntekijöiden työehtosopimukset eli palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot, kouluttaa jäseniään edunvalvontaan sekä tarjoaa jäsenetuja ja vapaa-ajantoimintaa.

Jos työskentelet elintarviketeollisuudessa tai opiskelet alalle, on SEL sinunkin ammattiliittosi. Lue lisää liitosta.