Kotimaisen ruuan ja juoman tekijät

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala, jonka liikevaihto oli 11,2 miljardia euroa vuonna 2018. Elintarvikkeita valmistetaan Suomessa lähes 1800 toimipaikassa, joista lähes 800 on leipomoita. Elintarvikealan yrityksistä 62 prosenttia on pieniä yrityksiä, jotka työllistävät alle viisi henkeä.

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 38 000 ihmistä, joista työntekijöitä on noin 25 000 ja loput ovat toimihenkilöitä sekä yrittäjiä. Koko kotimainen elintarvikeketju pellolta pöytään eli maataloudesta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan sekä ravintoloihin työllistää suoraan ja välillisesti Suomessa noin 340 000 ihmistä, joka on noin 13 prosenttia koko Suomen työllisestä työvoimasta.

Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 prosenttia.

Suomen elintarvikeviennin arvo oli 1,6 miljardia euroa ja tuonnin 4,6 miljardia euroa vuonna 2018.

SEL:n jäsenet työskentelevät elintarvikealan toimipaikoissa kuten leipomoissa, konditorioissa, meijereissä, maidonjalostuslaitoksissa, teurastamoissa, lihanleikkaamoissa, lihavalmistetehtaissa, valmisruokatehtaissa, myllyissä, paahtimoissa, sokerinjalostuksessa, makeistehtaissa, kalatehtaissa, rehutehtaissa, panimoissa sekä alkoholijuoma- ja mehutehtaissa.

Selliläisten töitä elintarvikealan työpaikoilla ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus, pakkaus ja varastointi sekä erilaiset kunnossapito- ja huoltotyöt. Työtehtävät vaihtelevat, suurteollisuudessa työ on usein automatisoidun valmistusprosessin valvontaa ja säätöä, pienyrityksissä tehdään enemmän käsityötä.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealalla työskentelevien oma ammattiliitto. SEL neuvottelee alan työntekijöiden työehtosopimukset eli palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot, kouluttaa jäseniään edunvalvontaan sekä tarjoaa jäsenetuja ja vapaa-ajan toimintaa.

Jos työskentelet elintarviketeollisuudessa tai opiskelet alalle, on SEL sinunkin ammattiliittosi. Lue lisää liitosta.