Työsuojeluviikko

Euroopan työsuojeluviikko 19.-25.10.2020 kaikilla työpaikoilla


Euroopan työsuojeluviikon teemana on tänä vuonna Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön!

Lue lisää: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Työpaikoilla voidaan työsuojeluviikolla nostaa esille myös elintarvikealan yleisiä ongelmia:

  • Kylmässä ja kuumassa työskentelyn vaarat ja haitat sekä niiden ehkäisy

  • Jauhopölyn haitat ja niiden ehkäisy

  • Pistohaavoista johtuvien vammojen ehkäisy

Työpaikoilla voidaan järjestää viikon aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia esimerkiksi:

  • Koko henkilöstön yhteinen keskustelutilaisuus, jossa kaikki voivat kertoa työsuojelun epäkohdista ja kehittämisideoista

  • Kysely työsuojelun tilanteesta tai aloitelaatikko

  • Työterveyshuollon kanssa yhdessä järjestettävä tilaisuus, jossa pohditaan työpaikan työsuojelutoiminnan parantamista