Työsuojeluviikko

Euroopan työsuojeluviikko 22.-28.10.2018 kaikilla työpaikoilla


Euroopan työsuojeluviikon teemana on tänä vuonna Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät.

Jokaisen työntekijän tulee tietää, mitä kemikaaleja hän käyttää työssään, miten kemikaaleja käytetään turvallisesti ja mitä tulee tehdä, jos altistuu kemikaalille.

Testaa tietosi kemikaaliturvallisuudesta

Työsuojeluviikon tavoitteena on, että sen aikana kaikilla työpaikoilla kiinnitetään erityistä huomiota työsuojeluun. Turvalliset ja terveelliset työolot ovat eduksi niin työntekijöille, työnantajalle kuin koko yhteiskunnallekin.

Työsuojeluviikko on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjaa, jolla halutaan parantaa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koko Euroopassa.

SEL on mukana työsuojeluviikossa ja toivoo, että se näkyy myös elintarvikealan työpaikoilla. Elintarvikealalla on keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja, joten työsuojeluun, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kannattaa todella panostaa elintarvikealan työpaikoilla.

Työsuojeluviikon tavoitteena on:

 • Lisätä tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien ehkäisemisen tärkeydestä ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä
   
 • Edistää riskinarviointia antamalla tietoa käytännöllisistä työkaluista ja luomalla tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä erityisesti seuraavista aiheista:

- vaarallisten aineiden poistaminen tai niiden korvaaminen työpaikoilla

- ehkäisevien toimien tärkeysjärjestys eli lainsäädännössä määritetyn tärkeysjärjestyksen noudattaminen siten, että valitaan aina tehokkaimmat toimet

 • Lisätä tietoa riskeistä, joita työperäinen altistuminen karsinogeeneille aiheuttaa, muun muassa tukemalla hyviin käytäntöihin siirtymistä
   
 • Ottaa kohteeksi työntekijäryhmät, joilla on erityisiä tarpeita ja joihin kohdistuvat suuremmat riskit
   
 • Lisätä tietoa lainsäädännöllisestä kehyksestä, joka on jo olemassa työntekijöiden suojelemista varten sekä korostaa toimintalinjojen kehitystä

Riskit saattavat johtua erityisestä herkkyydestä, kokemattomuudesta tai koulutuksen ja tiedon puutteesta. Erityisen alttiita kemiallisten tekijöiden riskeille ovat esimerkiksi nuoret, naiset, siirtotyöläiset sekä pätkä- ja silpputyöntekijät.

Kemiallisten tekijöiden riskit on otettava huomioon työpaikan riskien arvioinnissa.

Lue lisää: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Työpaikoilla voidaan työsuojeluviikolla nostaa esille myös elintarvikealan yleisiä ongelmia:

 • Kylmässä ja kuumassa työskentelyn vaarat ja haitat sekä niiden ehkäisy

 • Jauhopölyn haitat ja niiden ehkäisy

 • Pistohaavoista johtuvien vammojen ehkäisy

Työpaikoilla voidaan järjestää viikon aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia esimerkiksi:

 • Koko henkilöstön yhteinen keskustelutilaisuus, jossa kaikki voivat kertoa työsuojelun epäkohdista ja kehittämisideoista

 • Kysely työsuojelun tilanteesta tai aloitelaatikko

 • Työterveyshuollon kanssa yhdessä järjestettävä tilaisuus, jossa pohditaan työpaikan työsuojelutoiminnan parantamista

Työsuojeluviikolla työpaikoilla tapahtuu

Järjestetäänkö työpaikallasi tietoisku, kysely, keskusteluhetki tai jotain muuta toimintaa Euroopan työsuojeluviikolla? Tällä lomakkeella voit ilmoittaa liittoon työsuojeluviikon toiminnasta. Laitamme hyvät käytännöt ja ideat jakoon.

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.