Uudet työehtosopimukset voimaan 1.4.2014: taulukkopalkkoihin korotukset

27.3.2014

Elintarvikealan uudet työehtosopimukset astuvat voimaan 1.4.2014. Huhtikuun alussa korotetaan taulukkopalkkoja, mutta korotus ei nosta useimpien työssä olevien palkkaa, sillä korotuksella kurotaan kiinni vuosina 2012-2013 syntynyttä taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen välistä eroa. Loput ilmatilasta poistetaan 1.8.2014. Silloin nousevat myös kaikkien käytännön palkat.

SEL:n marraskuussa hyväksytyissä uusissa työehtosopimuksissa sovittiin, että elintarvikealan taulukkopalkkoihin vuosina 2012 ja 2013 tekemättä jääneet palkankorotukset tehdään täysimääräisinä taulukkopalkkoihin kahdessa erässä, puolet 1.4.2014 ja puolet 1.8.2014.

1.4.2014 voimaan tuleva taulukkopalkankorotus toteutetaan siten, että palkantarkistukset tehdään ko. ajankohtaa lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta lukien. Palkantarkistusajankohta voi siten olla ennen tai jälkeen 1.4.2014, riippuen yrityksen palkanmaksukausien alkamisajankohdista. Samaa periaatetta noudatetaan myös 1.8.2014 tehtävissä palkantarkistuksissa, koskien myös yleiskorotusta.

Huhtikuun alusta tehtävä taulukkopalkkojen ylimääräinen korottaminen ei aiheuta korotusta useimpien alan työssä olevien työntekijöiden käytännön ansioissa.

Kaikkien alan työntekijöiden vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät kuitenkin nousevat työehtosopimusten mukaisesti kaikissa 1.4.2014 alkavan työehtosopimuskauden taulukkopalkankorotustilanteissa eli 1.4.2014, 1.8.2014, 1.8.2015 ja 1.8.2016.

Jokaisen alan työntekijän on hyvä tarkistaa, että oma palkka täyttää työehtosopimuksen vähimmäispalkkamääräykset. Taulukkopalkat ovat alan vähimmäispalkkoja, paikallisesti voidaan sopia paremmista palkoista, mutta ei huonommista.

Tämän vuoden alusta alkaen SEL:n työehtosopimuksista poistuivat II paikkakuntakalleusluokan palkkataulukot. Niissä yrityksissä, joissa aikaisemmin noudatettiin II paikkakuntakalleusluokan palkkataulukkoa, siirryttiin 1.1.2014 alkaen I paikkakuntakalleusluokan mukaisiin taulukkopalkkoihin.

Uusissa työehtosopimuksissa sovittiin, että palkkoja korotetaan 1.8.2014 tai sitä lähinnä olevan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on kuukausipalkka-aloilla 20 euroa/kk ja tuntipalkka-aloilla 11 senttiä/tunti. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

Ensi vuonna palkkoja korotetaan 1.8.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

Vuonna 2016 palkkoja tarkistetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen myöhemmin sopimalla tavalla. Jos keskusjärjestöt eivät sovi korotuksesta 15.6.2015 mennessä, toteutetaan elintarvikealan palkankorotus yhteisesti sovitun laskentamallin perusteella yleiskorotuksena 1.8.2016. Lisäksi korotetaan taulukkopalkkoja samalla korotuksella.

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Jos epäilet, että palkkasi ei täytä työehtosopimuksen vähimmäisvaatimuksia, ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi SEL:n aluetoimistoon.