« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Edunvalvonta » Luottamusmies

Luottamusmies

Liiton jäsenten keskuudestaan valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla jäsenten apuna ja turvana. Luottamusmiehet ovat jäsenten valitsemia työntekijöiden edustajia työpaikoilla. Luottamusmies huolehtii, että työehtosopimusta, lakia ja muita sopimuksia noudatetaan työpaikalla. Luottamusmies neuvoo ja auttaa vain liiton jäseniä. Ammattiliittoon järjestäytymättömät työntekijät joutuvat selvittämään asiansa omin avuin.

Työntekijälle voi tulla työsuhteen ehdoista kysyttävää tai erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Ne voivat koskea esimerkiksi palkkaa, työaikaa, vuosilomaa, lomarahaa, irtisanomista, lomautusta, sairauslomaa tai perhevapaata. Luottamusmiehen tehtävä on selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä työpaikalla. Osaston luottamusmies saa tarvittaessa apua työpaikan pääluottamusmieheltä, joka puolestaan saa apua SEL:n aluetoimistolta aluesihteeriltä ja SEL:n keskustoimiston sopimusosastolta.

Jos työpaikalla ei vielä ole luottamusmiestä, oman alueen aluesihteeri auttaa jäseniä ongelmien selvittämisessä. Liitto kouluttaa luottamusmiehiä, jotta heillä on tarvittavat tiedot ja taidot jäsenten etujen valvontaan ja ajamiseen.


7.6.2020 klo 03:40:09