Kansainvälinen edunvalvonta

 

Globalisaatio edellyttää yhä tiiviimpää työntekijöiden kansainvälistä edunvalvontaa. SEL:n kansainvälinen toiminta on osa liiton työtä jäsenten etujen ajamiseksi. Vaikuttaminen kansainväliseen lainsäädäntöön sekä järjestäytymisen edistäminen Suomen rajojen ulkopuolella parantaa myös suomalaisen elintarviketyöläisen asemaa.

SEL tekee edunvalvontaa elintarvikealan työntekijöiden ammattiliittojen Pohjoismaisen unionin eli PU:n, euroopanlaajuisen yhteistyöjärjestön EFFAT:n sekä maailmanlaajuisen yhteistyöjärjestön IUF:n sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kautta.