SEL:n liittovaltuusto: Palkansaajavihamielinen hallitus lisää kahden kerroksen työmarkkinoita Suomessa

2.12.2016

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL toteaa, että Juha Sipilän hallituksen puolentoista vuoden työnäyte osoittaa, että hallitus ei ole palkansaajan puolella, päinvastoin se suhtautuu vihamielisesti palkansaajiin. SEL pitää törkeinä hallituksen työsuhdeturvaa heikentäviä lakimuutoksia.

Hallituspuolueiden tällä viikolla eduskunnassa tekemillä päätöksillä työsuhteen koeaika pitenee neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, työnantajan takaisinottovelvoite lyhenee yhdeksästä neljään kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömän voi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantaja voi jatkossa sopia työsuhteen määräaikaisena, vaikka työvoiman tarve olisi pysyvä.

Hallitus on itsekin todennut, ettei ole näyttöä siitä, että työsuhdeturvan heikentäminen lisäisi työllisyyttä tai työpaikkoja. Sen sijaan varmaa on, että nämä muutokset lisäävät työelämän epävarmuutta työntekijöille ja kasvattavat kahden kerroksen työmarkkinoita Suomessa. Tämä vaikeuttaa luottamusmiesten mahdollisuuksia hoitaa työntekijöiden edunvalvontaa työpaikoilla.

Samalla kun hallitus päätöksillään lisää epävarmuutta ja epätyypillisten työsuhteiden määrää Suomessa, se leikkaa työttömien toimeentuloa heikentämällä työttömyysturvaa. Hallituksen päätöksellä esimerkiksi lyhennetään 100 päivällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämäkään leikkaus ei tuo yhtään uutta työpaikkaa Suomeen, mutta se lisää varmasti työttömäksi jäävien toimeentulo-ongelmia.

Ansiosidonnaisen leikkaaminen ei riitä hallitukselle, se valmistelee parhaillaan työttömyysturvaan lisäksi ns. aktiivimallia. SEL vastustaa aktiivimallia, joka tulee leikkaamaan monien ihmisten työttömyyspäivärahaa. Työpaikkojen luomisen sijaan aktiivimalli lisäisi byrokratiaa ja työttömien juoksuttamista, sillä se perustuu ajatukseen, että työttömyys on työttömän omaa syytä. Suomen korkea työttömyys ei johdu työttömien työhaluttomuudesta, vaan työpaikkojen puutteesta.

Hallituksen toiminta on osoittanut monelle suomalaiselle konkreettisesti, että jokaisen palkansaajan, työssäkäyvän, työttömän tai eläkeläisen äänestämisellä tai äänestämättä jättämisellä on merkitystä. Hallituksen leikkauspolitiikan kannatus mitataan seuraavan kerran huhtikuussa kuntavaaleissa. SEL kannustaa kaikkia jäseniään vertailemaan puolueiden kantoja ja toimintaa sekä äänestämään kuntavaaleissa. On myös tärkeää, että palkansaajat lähtevät ehdokkaiksi kuntavaaleihin. Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka tuntevat tavallisen palkansaajan arjen.


SEL:n liittovaltuuston päätöslauselma, Tuusulassa 2.12.2016