Katso myös

Tietoa yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta.

Tietoa yt-asiamiehen toimiston palveluista.

Tietoa vuosilomalaista ja sen tulkinnasta.

Tietoa muutoksista, joita sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset aiheuttavat 1.6.2012 alkaen.

Tietoa ikäjohtamisesta ja ikäohjelmista eri yrityksissä.

Tietoa vuokratyöntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Edunvalvonta

Elintarvikealan työntekijöiden etujärjestönä SEL:n päätehtävä on valvoa jäsentensä etuja, kuten jäsenten palkkaan, palvelussuhteisiin, työoloihin ja työympäristöön liittyviä asioita. Sopimustoiminnalla SEL parantaa jäsenistön taloudellista asemaa, palvelussuhteen ehtoja sekä sosiaalisia etuja. Edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä työnantajajärjestön kanssa. Kansallisella tasolla etuja valvotaan solmimalla palkkaratkaisuja, vaikuttamalla keskusjärjestön SAK:n jäsenenä sekä osallistumalla päättävien elinten ja asiantuntijaryhmien kokouksiin. SEL neuvottelee ja sopii elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimukset sekä antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Edunvalvontaa toteuttaakseen SEL:

  • sopii palkoista ja muista palvelussuhteiden ehdoista neuvottelemalla ja sopimalla työehtosopimukset, jotka määrittelevät työehtojen vähimmäistasot, paikallisesti voi sopia työehtosopimusta paremmista työ- ja palkkaehdoista
  • valvoo lakien ja sopimusten noudattamista
  • riitauttaa sopimusrikkomukset
  • hoitaa erimielisyydet ja oikeudenkäynnit, jos erimielisyyksiä ei saada sovittua neuvottelemalla
  • toimii työehtosopimusten, työsuojelun sekä työttömyysturva- ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi
  • tukee ja kouluttaa työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivia
  • ottaa kantaa, vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön, pitää yhteyttä päättäjiin

SEL:n koulutetut luottamusmiehet ja ammattiosastojen luottamushenkilöt huolehtivat työpaikoilla ja ammattiosastoissa jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta.