Katso myös

Tietoa yhteistoimintalaista ja sen tulkinnasta.

Tietoa yt-asiamiehen toimiston palveluista.

Tietoa vuosilomalaista ja sen tulkinnasta.

Tietoa muutoksista, joita sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset aiheuttavat 1.6.2012 alkaen.

Tietoa ikäjohtamisesta ja ikäohjelmista eri yrityksissä.

Tietoa vuokratyöntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Edunvalvonta

Elintarvikealan työntekijöiden ammattiliittona SEL:n tehtävä on valvoa jäsentensä etua työehto- ja työympäristöasioissa.

SEL muun muassa:
- sopii elintarvikealan työntekijöiden palkoista ja muista työsuhteen ehdoista neuvottelemalla ja sopimalla työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksista, jotka määrittelevät kaikkien alan työntekijöiden työehtojen vähimmäistasot, paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista palkka- ja muista työehdoista
- valvoo lakien ja sopimusten noudattamista sekä neuvoo jäseniä työsuhdeasioissa
- riitauttaa sopimusrikkomukset
- auttaa ratkaisemaan erimielisyydet tarvittaessa oikeudessa asti, jos erimielisyyttä ei saada sovittua neuvottelemalla
- toimii työehtosopimusten, työsuojelun sekä työttömyysturva- ja työeläkejärjestelmien kehittämiseksi
- tukee ja kouluttaa työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamustehtävissä toimivia jäseniä
- ottaa kantaa ja vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön

SEL:n asiantuntijat sekä työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöt huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta.