Valtakunnallinen pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen

Aika: 20.-21.10.2017
Paikka: Tampere

www.selry.fi/paaluottamusmiestapaaminen