Leipomoiden jauhopölyn hallintaan uusi opas ja menetelmä

13.4.2012

Leipomoiden jauhopölyn hallintaan on kehitetty uusi menetelmä, joka kuvataan TTK:n ja TTL:n Pölyt pois yhteistyöllä -oppaassa.

Jauhopöly altisteena on vanha tuttu ja paljon tutkittu, mutta toimenpiteet jauhopölylle altistumisen vähentämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Leipomoiden jauhopölyn hallintaan on nyt kehitetty uusi menetelmä, joka kuvataan Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen juuri julkistamassa Pölyt pois yhteistyöllä -oppaassa.

Jauhopöly on käsityömäisesti toimivien leipomoiden työolojen ikuisuusongelma. Vuosittain moni leipuri, kondiittori ja leipomotyöntekijä sairastuvat jauhopölylle altistumisen seurauksena. Uusia tapauksia ilmoitetaan vuosittain noin 20–40 työperäisten sairauksien rekisteriin.

Jauhopölyaltistumisen vähentämiseen toi haastetta myös haitalliseksi tunnetun pitoisuuden, HTP-arvon, alentaminen vuonna 2007. Jauhopölyn haitalliseksi tunnettua pitoisuutta tarkistettiin ja HTP8h-arvo alennettiin 5 mg/m3:sta 2 mg/m3:aan. Tavoitteeseen päästään käytännössä vain kehittämällä jauhopölynhallintaa järjestelmällisesti.

Jauhopölylle altistumista on saatu tutkimusten mukaan vähentymään kohdepoisto- ja pölynpoistojärjestelmien avulla. Tutkimustietoa leipomoiden pölynhallinnan yksittäisistä teknisistä keinoista onkin saatavilla runsaasti.

Jauhopölyn ongelmavyyhti on jokaisessa leipomossa omanlaisensa ja jauhopölyn pitoisuuden vähentäminen alle 2 mg/m3 vaatii leipomossa yleensä moneen asiaan puuttumista: tarvitaan esimerkiksi kansia ja kohdepoistoja, oikeita työtapoja, vähän pölyävien raaka-aineiden valintaa.

Jauhopölyongelma on edelleen pienissä ja keskisuurissa leipomoissa monessa suhteessa haasteellista. Ongelman ratkaisuun ei ole yhtä ylivertaista hyvää käytäntöä. Ratkaisun avaimet löytyvät omassa leipomossa tapahtuvasta yhteisestä työn kehittämisestä.

– Toisessa leipomossa jauhopölyn parempi hallinta edellyttää työnjaon kehittämistä, jotta taikinaosaston kiirehuiput saadaan hallintaan. Toisessa leipomossa keskeiseksi ratkaisuksi nousee, miten myyntiä voi kehittää ennakoivampaan suuntaan, jotta taikinasatsien määrää ja pölyäviä työvaiheita saadaan vähennettyä, kertoo vanhempi asiantuntija Arto Säämänen Työterveyslaitokselta.

– Hyvä leipomotyöympäristö syntyy kullekin työpaikalle ensisijaisesti sen omin toimin. Jokainen leipomossa työskentelevä voi osaltaan vaikuttaa turvallisen työympäristön saavuttamiseen. Työsuojelu onkin oleellinen osa jokaisen ammattitaitoa, sanoo asiantuntija Erkki Heinonen Työturvallisuuskeskuksesta.

Nykyaikaisissa organisaatioissa toimitaan yhteistyössä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Hyvä työn organisointi ja johtaminen ottavat huomioon myös työsuojelun kehittämistarpeet osana tuotannon hallintaa. Leipomoihin muodostuu näin oikea turvallisuuskulttuuri: oikeat asenteet ja oikea toiminta terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Uudessa Pölyt pois! -menetelmässä jauhopölyongelma pyritään saamaan leipomoissa kuriin motivoimalla ja ohjaamalla henkilöstöä kehittämään yhdessä työmenetelmiä ja vähentämään jauhopölyongelmaa osana työn kehittämistä.

Menetelmässä jauhopölyongelmaa tarkastellaan leipomoiden toimintajärjestelmän tasolla. Siinä on hyödynnetty työn kehittämisen oppeja ja keinoja yhdistettynä pölynhallinnan osaamiseen.

Pölyt pois! -menetelmä

Pölyt pois! -menetelmä sisältää kehittämisprosessin eri vaiheisiin soveltuvia työkaluja

· Pölytutka-juliste jauhopölytilanteen yhteiseen arviointiin ja seurantaan leipomossa
· Pölyt pois -kortit ratkaisujen kehittämiseen leipomotyön pölyävämpiin työvaiheisiin, ja ne sisältävät myös keskeiset periaatteet jauhopölyn torjuntaan
· Kolme arviointikorttia auttavat arvioimaan kehittämistyössä syntyneitä ratkaisuja sekä suunnittelemaan ratkaisujen toteuttamista.

Menetelmä sopii myös alan kehittäjien käyttöön. Yksittäisiä tarkastuslistoja ja arviointivälineitä voi käyttää myös yhteistyössä esimerkiksi suunnittelijoiden, kone- ja laitetoimittajien sekä työterveyshuollon kanssa.


Pölyt pois yhteistyöllä – Vähennä jauhopölyä leipomossa
Arto Säämänen, Riikka Ruotsala, Päivi Piispanen, Tomi Kanerva
Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, 2012, 53 sivua, hinta 9 euroa

Oppaan tilaukset: www.ttk.fi/julkaisut/uudet_julkaisut