Valtakunnansovittelija ratkaisi kiistan 150 euron kertaerästä työnantajapuolen hyväksi

28.3.2012

SEL:n ja työnantajaliitto ETL:n kevään palkankorotusten soveltamisneuvotteluissa ei päästy viime viikolla yhteisymmärrykseen siitä, maksetaanko alan työntekijöille palkankorotusten lisäksi myös työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa viime vuonna sovittu 150 euron kertaerä.

Kiistaan haettiin ratkaisu voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti välityslautakunnasta, jossa on kaksi jäsentä kummastakin liitosta sekä puheenjohtajana valtakunnansovittelija Esa Lonka.

Lonka kutsui välityslautakunnan koolle tiistaina 27.3.2012. Koska kiistan osapuolten näkemykset olivat edelleen vastakkaiset ja äänet jakautuivat tasan 2-2, Esa Lonka puheenjohtajan äänellä ratkaisi, että 150 euron kertaerän maksaminen ei kuulu SEL:n ja ETL:n kevään palkkaratkaisuun.

SEL:n ja ETL:n työehtosopimuksissa oli jo aiemmin sovittu, että raamisopimuksessa mukana olevien verrokkityöehtosopimusten mukaisten palkankorotusten lisäksi maksetaan syksyllä 2012 0,3 %:n yleiskorotus ja syksyllä 2013 0,4 %:n yleiskorotus.

Ilman 150 euron kertaerääkin SEL:n ja ETL:n työehtosopimusten palkankorotukset ovat raamisopimuskauden aikana paremmat kuin raamisopimuksessa sovitut palkankorotukset.


Tiedote: SEL:n ja ETL:n työehtosopimusten palkkoihin yhteensä 2,52 %:n yleiskorotukset vuonna 2012