Lihavalmistetehtaalla jälleen työturvallisuusrikos

4.2.2012

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 3.2.2012 Mikkelissä sijaitsevan lihavalmistetehtaan työnjohtajan sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Tehtaan esimiehet on tuomittu käräjäoikeudessa koneiden suojaamisen laiminlyönneistä aikaisemminkin ja nyt oli kyseessä jo kolmas samalle lihatehtaalle annettu tuomio työturvallisuusrikoksesta.   

Käräjäoikeudessa oli nyt käsiteltävänä tehtaalla lokakuussa 2009 sattunut tapaturma. Tehtaalla oli ollut käytössä 12 samanlaista lihasiiloa. Tapaturmaan johtaneessa tilanteessa työntekijä oli ryhtynyt oppimallaan tavalla puhdistamaan lihasiiloa siilon sisälle jääneestä lihamassasta. Kun työntekijä oli kaapinut käsin siilon sisälle jääneitä lihajäämiä, oli hänen kätensä joutunut siilon sisällä liikkuneen osan ruhjomaksi ja vammautunut.

Työsuojelutarkastaja katsoi tapaturmatutkimuksessaan, että työnantajan olisi pitänyt estää työntekijän käden pääsy koneen vaarakohtaan suojaamalla kone teknisellä suojalla.

Tuomittu työnantajan edustaja vetosi käräjillä siihen, että työntekijöitä oli opastettu poistamaan lihapalat lihasiiloista apuvälineillä. Tuomitun esimiehen mukaan työntekijä oli toiminut väärin, koska hän ei ollut noudattanut opastusta, vaan oli puhdistanut siilon käsin, vaikka puhdistamiseen tarvittavia apuvälineitä olisi ollut saatavilla kyseessä olevassa työpisteessä. 

Käräjäoikeus katsoi, että koneen tapaturman aiheuttanut kohta oli ollut puutteellisesti suojattu, koska työntekijän oli ollut mahdollista ulottaa kädellä vaarakohtaan. Oikeuden mukaan työnjohtajalla oli ollut velvollisuus valvoa työntekijöiden käyttämien työtapojen turvallisuutta ja havaita koneessa oleva vaarakohta sekä ryhtyä toimenpiteisiin koneen vaarakohdan suojaamiseksi.

Oikeus tuomitsi esimiehelle 25 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 700 euroa. Sakkorangaistuksen lisäksi oikeus tuomitsi hänet maksamaan tapaturman uhriksi joutuneen työntekijän oikeudenkäyntikuluja noin 1770 euroa.

Tapaturmassa ollut työntekijä ilmoitti oikeusistunnossa, että hän tulee vaatimaan työnantajaltaan tapaturmasta aiheutuneet vahingonkorvaukset erillisessä oikeudenkäynnissä.    

Lähde: Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 3.2.2012