Lomautettujen ja osa-aikaisten työntekijöiden asema paranee

31.12.2011

Lomautuksen takia lyhennettyä työviikkoa tekeville maksetaan jatkossa lomautuspäiviltä täysi työttömyyspäiväraha sovitellun päivärahan sijasta. Muutos koskee niitä työntekijöitä, joiden viikoittaista työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä päivällä. Menettely on ollut jo käytössä määräaikaisen säädöksen turvin, mutta nyt se vakinaistetaan. Täyden työttömyyspäivärahan maksaminen nopeuttaa hakemusten käsittelyä, kun päivärahan sovittelua ei tarvitse tehdä.

Lisäksi osa-aikatyön määrittelyä lievennetään nykyisestä. Jatkossa työ katsotaan osa-aikaiseksi, jos työaika on korkeintaan 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Nykyään osa-aikatyön raja on 75 prosenttia. Osa-aikatyötä työnantajasta riippuvista syistä tekevillä työntekijöillä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Muutoksen seurauksena yhä useampi osa-aikatyöntekijä on palkan lisäksi oikeutettu soviteltuun työttömyyspäivärahaan.    

Valtio osallistuu määräaikaisesti vuosina 2012 ja 2013 lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Valtio maksaa työttömyyskassalle lomautusajan päivärahoista peruspäivärahaa vastaavan määrän kuten muistakin ansiopäivärahoista. Nykyisin peruspäivärahan osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Hallitus tukee työttömyysturvaan liittyvillä lakimuutoksilla työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö