Teollisuuden Palkansaajat vastustaa eläkeiän nostoa

16.12.2011

Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunta (TP) kannattaa työurien pidennystä, mutta vastustaa EK:n lakiasiainjohtajan Lasse Laatusen vaatimusta eläkeiän kaavamaisesta nostosta. Erityisen kummallisena on pidettävä Laatusen väitettä, että työurien pidentämiseen tähtäävät kehittämistoimet ovat olleet riittämättömiä.

- Työelämän kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen ovat olleet toiminnan keskiössä vasta parisen vuotta. Jo tänä aikana on kuitenkin keskimääräinen eläköitymisikä selkeästi noussut. Vuonna 2010 eläkkeellesiirtymisiänodote oli 60,4 vuotta. Nousua edellisvuodesta oli 0,6 vuotta. Toimet ovat siis tehonneet. Siksi olisi outoa olla ottamatta huomioon lopputuloksia, sanoo TP:n puheenjohtaja Pertti Porokari.

- Kaiken huolestuttavin ryhmä on nuoret. 15-24 -vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 2011 17,1 %, kun koko työttömyysaste oli 7,0 %. 25-64 -vuotiaista väestöstä n. 20 % jää koulutukseltaan perusasteen tasolle. Riskinä on pysyvä syrjäytyminen ja jääminen kokonaan työelämän ulkopuolelle. Työuria on vaikea pidentää, jos ne eivät edes pääse kunnolla alkamaan, toteaa TP:n varapuheenjohtaja Riku Aalto.

TP suhtautuu sitä vastoin myönteisesti työministeri Lauri Ihalaisen ehdotukseen sosiaalitupokakkosesta. TP on valmis tukemaan sopimukseen tähtääviä rakentavia keskusteluja keskusjärjestöjen välillä.

- Eläkeikärajan nosto ei kuitenkaan näiden keskustelujen piiriin kuulu, toteaa TP:n varapuheenjohtaja Antti Rinne.

Teollisuuden palkansaajat -neuvottelukunta (TP) on 14 teollisuusaloilla ja teollisuuden palvelualoilla toimivan ammattiliiton yhteistoimintaorganisaatio, joka on perustettu 26.10.1993. Teollisuuden palkansaajat -neuvottelukunta edustaa yli 800 000 teollisuudessa ja teollisuuden palvelualoilla työskentelevää jäsentä kaikissa henkilöstöryhmissä. Neuvottelukunta edistää jäsenliittojensa yhteiskunnallista edunvalvontaa ja sovittaa yhteen jäsenliittojen tavoitteita ay-toiminnan eri osa-alueilla. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on mukana Teollisuuden Palkansaajissa.

Teollisuuden palkansaajat -neuvottelukunnan verkkosivut