Työsuojeluvaalit marras-joulukuussa työpaikoilla

19.9.2011

Elintarviketeollisuudenkin työpaikoilla valitaan työsuojeluhenkilöt marras-joulukuussa. Tarvittaessa vaaleilla valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on kaksi seuraavaa kalenterivuotta eli vuodet 2012 ja 2013.

Laki määrää, että työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan toimihenkilöillä on oikeus halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valinnat on hyvä tehdä pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sitä vaadi.

Työsuojeluvaltuutetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavien työsuojeluasiamiesten valinta puolestaan perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei lakiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja on nimennyt yleensä toistaiseksi. Työnantaja toimii itse työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajan on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot.

Selliläisistä työsuojeluvaltuutetuista ja työsuojeluasiamiehistä on lisäksi ilmoitettava erikseen SEL:n toimistolle. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.selry.fi/selnet -> Tietopankki -> Lomakkeet. SEL:n ilmoituksen tekemisestä vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse tai työpaikan pääluottamusmies. Ilmoitus pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt jatkaisivatkin tehtävissä.

SEL on vakuuttanut vapaa-ajan matkavakuutuksella kaikki työpaikan luottamustehtävissä toimivat liiton jäsenet, mukaan lukien kaikki työsuojeluvaltuutetut ja -asiamiehet. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että valinnasta on tehty ilmoitus liittoon.

Työpaikan työntekijöiden ja toimihenkilöiden tulee ottaa yhteyttä työnantajaan vaalien järjestelyistä sopimiseksi. Työsuojelupäällikön tehtävä puolestaan on käynnistää riittävän ajoissa vaalien toteuttaminen työpaikalla. Ohjeet vaalien toteuttamiseksi löytyvät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta: www.ttk.fi/tyosuojeluvaalit.

Lisäksi SEL:n aluesihteerit neuvovat oman alueensa työpaikkojen työsuojeluvaaliasioissa.