Häme-Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Vaasan alueen jäsenille haku käynnissä työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen

15.9.2011

LÄHDE HAKEMAAN TYÖHYVINVOINTIA KUNTOUTUSKURSSILTA!


Haku käynnissä nyt SEL:n Häme-Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen sekä Vaasan alueen jäsenille, muiden alueiden jäsenille hakumahdollisuus tulossa myöhemmin
 


MIKÄ?
 
TYK-valmennus on Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta, johon hakijalla on lakisääteinen oikeus valintakriteerien täyttyessä.

TYK-valmennus tarkoittaa työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta.
 
KENELLE?
 
TYK-valmennus on tarkoitettu työntekijöille, joilla työkyvyn heikkenemisen riskit ovat selkeästi todettavissa sairauden, vian tai vamman vuoksi ja työssä selviytyminen on vaikeutunut.
 
MIKSI?
 
TYK-kuntoutuksella pyritään parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä työkykyä. Siinä kiinnitetään huomiota myös työympäristöön ja olosuhteisiin työpaikalla. TYK-kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja voi jatkaa omassa työssään.
 
Tavoitteena on myös työntekijän motivoiminen omasta terveydestään ja työkyvystään huolehtimiseen ja työkyvyn säilyttäminen, työkyvyttömyyden uhan siirtäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen.
 
MITÄ?
 
TYK-valmennus
- on yksilöllisesti suunniteltua, vaikka se toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena
- sisältää muun muassa lääkärin ja fysioterapeutin sekä psykologin tai sosiaalityöntekijän yksilöajat (tarvittaessa sairaanhoitaja tai ravitsemusneuvoja käytettävissä) sekä fyysisen kunnon testit
- sisältää lisäksi työskentelyä enintään 8 hengen ryhmissä
- noin 40 % on ammatillisia osuuksia, noin 30 % psyko-sosiaalisia osuuksia ja noin 30 % fyysisiä osuuksia
- ”TULE SELLAISENA KUIN OLET” – osallistut esimerkiksi liikunnallisiin osioihin aina vointisi ja kuntosi mukaan. Mitään niin hankalaa kuntoutus ei pidä sisällään, ettetkö niistä selviytyisi!
 
MITEN?
 
Kuntoutukseen haetaan oman työterveyshuollon kautta. Työterveyshuolto arvioi, täyttyvätkö Kelan asettamat hakukriteerit kuntoutukselle ja ohjaa hakemuksen tekemisessä.
 
Kuntoutus sisältää yhteensä enintään 33 kuntoutuspäivää, jotka toteutetaan useassa jaksossa 1-2 vuoden aikana.
 
Kuntoutuksen kustannuksista vastaa Kela ja kuntoutuksen ajalta saa myös kuntoutusrahaa.
 
Työterveyshuoltoon kannattaa hakeutua mahdollisimman pian ja selvittää kuntoutusajankohtien sopivuus työnantajan kanssa. Ilmoita myös oman alueesi SEL:n aluesihteerille, että olet hakenut kuntoutukseen.
 
  
KAAKKOIS-SUOMEN ALUE
 
Kuntoutuspaikka: Mikkeli
 
Ensimmäisen jakson ajankohta 21.11.-2.12.2011, muut jaksot toteutuvat 4.-13.6.2012 ja 14.-24.1.2013.
 
Hakupaperit toimitetaan viimeistään 5.10.2011 mennessä paikalliseen Kelaan.
 
Lisätietoja:
- SEL: Eija Rantanen, eija.rantanen@selry.fi, p. 040 554 1238
- Verve Mikkeli: Ville Salminen, ville.salminen@verve.fi, p. 020 757 5261, www.verve.fi
- Kela, paikallistoimistot, www.kela.fi
 
 
VAASAN ALUE
 
 
Kuntoutuspaikka: Oulu

Kelan kurssinumero 43690
 
Ensimmäisen jakson ajankohta 28.11.-2.12.2011, muut jaksot toteutuvat 8.2.-15.2.2012, 21.5.-25.5.2012, 10.9.-14.9.2012, 26.11.-30.11.2012 ja 21.1.-25.1.2013.
 
Hakupaperit lähetetään viimeistään 14.10.2011 mennessä osoitteella: Kela, Länsi-Suomen aluekeskus/suunnittelija Juhani Rinne, PL 361, 60101 Seinäjoki
 
Lisätietoja:
- SEL: Markus Forslund, markus.forslund@selry.fi, p. 040 772 2387
- Verve Oulu: Pirjo Rahikkala, pirjo.rahikkala@verve.fi, p. 020 757 4670, www.verve.fi
- Kela, paikallistoimistot, www.kela.fi
 
 
HÄME-KESKI-SUOMEN ALUE
 
 
Kuntoutuspaikka: Mikkeli
 
Ensimmäisen jakson ajankohta 28.11.-2.12.2011 (6 vrk), muut jaksot toteutuvat 5.-10.2.2012, 3.-12.9.2012 ja 14.-24.4.2013.
 
Hakupaperit toimitetaan viimeistään 28.10.2011 mennessä paikalliseen Kelaan.
 
Lisätietoja:
- SEL: Anne Järvinen, anne.jarvinen@selry.fi, p. 040 519 5577
- Verve Mikkeli: Ville Salminen, ville.salminen@verve.fi, p. 020 757 5261, www.verve.fi
- Kela, paikallistoimistot, www.kela.fi