Elintarvikealan pohjoismaiset ammattiliitot: Pohjoismaisella työmarkkinamallilla oltava tulevaisuus

23.8.2011

Kannanotto
22.8.2011


Islannin Selfossiin kongressiin kokoontuneet Pohjoismaiden elintarviketyöläiset vaativat Pohjoismaiden hallituksia puolustamaan pohjoismaista työmarkkinamallia.

Pohjoismainen malli on vuosikymmenien aikana osoittanut vahvuutensa, josta kertoo Pohjolan taloudellinen ja sosiaalinen kehittyminen. Aktiivinen työmarkkinapolitiikka on hyvinvoinnin perusta.

Vapaan liikkuvuuden nimissä rajoja kokeilevat yritykset pyrkivät, usein oikeistovoimien tukemana, hajottamaan pohjoismaisen mallin perustan. Tätä emme hyväksy.

Toivotamme Pohjolan ulkopuolelta tulevat työtoverimme tervetulleiksi, mutta emme tule koskaan hyväksymään sitä, että heihin sovellettaisiin heikompia työehtoja. Samanlaisten työehtojen tulee koskea kaikkia. Samat ehdot, oikeudet ja velvollisuudet ovat perusta yhteiselle hyvinvoinnillemme. Tätä perustaa ei saa järkyttää.

Globalisoidussa taloudessa ja hallitsemattomassa kapitalismissa työnantajat yrittävät käyttää tilannetta hyväkseen ja lisätäkseen voittojaan, he asettavat työntekijän toista työntekijää vastaan.

Käyttämällä epäilyttäviä keinoja työnantajat yrittävät maksimoida voittonsa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kustannuksella. Tätä emme voi, emmekä tule koskaan hyväksymään.

Kehotamme pohjoismaisia hallituksia työskentelemään pohjoismaisen mallin ylläpitämiseksi. Mallin, joka vuosikymmeniä on osoittanut olevansa menestystie, tie oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuuteen.


Pohjoismaisen unionin (PU) jäseniä ovat elintarvikealan työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavat ammattiliitot Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Färsaarilta ja Islannista. Suomesta PU:n kokoukseen Selfossissa osallistuivat Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Ammattiliitto Pro.