SAK:n edustajakokous: Palkattoman työn teettämisen loputtava

8.6.2016

Tänään Tampereella päättynyt SAK:n edustajakokous edellyttää maan hallitukselta selvää lupausta siitä, ettei se enää harkitse uusia palkattoman työn teettämisen tapoja.

- Hallituksen on selkeästi kerrottava, ettei se enää harkitse työehtojen heikennyksiä, työttömyysturvan leikkauksia ja uusia ilmaisen työn teettämisen tapoja, edustajakokous vaatii päätöslausumassaan.

Edustajakokous toteaa palkansaajien kantavan raskaimman taakan Suomen talouden suunnanmuutoksesta, mikäli kilpailukykysopimus syntyy.

- Seuraavaksi on työnantajien ja yritysten vuoro tehdä investointipäätöksiä ja luoda Suomeen uusia työpaikkoja.

SAK:n edustajakokous vaatii ammatillisen ja aikuiskoulutuksen resurssien turvaamista.

- Voimavaroja on suunnattava erityisesti vähän koulutettujen aikuisten osaamisen kohottamiseen. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus aikuiskoulutustukeen, joka mahdollistaa osaamisen päivittämisen työuran aikana.

Edustajakokous huomauttaa, että hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta vaarantavat myös uusien innovaatioiden syntymisen.

Liittojen edustajat korostavat, että työpaikkojen luottamushenkilöiden asemaa ja toimintaedellytyksiä on merkittävästi vahvistettava.

- Työnantajien on panostettava luottamushenkilöiden koulutukseen ja liiketoimintaosaamiseen. Yrityksissä on ymmärrettävä, että toimiva vuoropuhelu henkilöstön ja johdon välillä parantaa kannattavuutta.

SAK:n edustajakokous korostaa kannanotossaan, että sosiaaliturvan on taattava ihmisten toimeentulo riippumatta työn tekemisen muodosta. Jatkossa työttömyysturvassa onkin tehtävä mahdolliseksi palkka- ja yrittäjätulojen samanaikainen vakuuttaminen samassa paikassa.

SAK käynnistää projektin "Mahdollisuuksien aika", jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtä sekä työntekijöiden arkea ja työelämää inhimilliseksi ja oikeudenmukaiseksi.

Edustajakokous hyväksyi SAK:lle uudet säännöt. Jatkossa edustajakokouksen ja valtuuston korvaa edustajisto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin. SEL:n edustajiksi edustajiston varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tiina Heinonen, Janne Nieminen, Eija Ojanen, Asko Peltola ja Anne Wassholm.

Eläkkeelle jäävän Lauri Lylyn seuraajaksi SAK:n puheenjohtajaksi valittiin edustajakokouksessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. SEL:n edustajat SAK:n hallituksessa ovat varsinaisena jäsenenä SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, hänen henkilökohtainen varajäsenensä SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen sekä yleisvarajäsenenä SEL:n liittosihteeri Henri Lindholm.
 

SAK:n edustajakokouksen päätökset ja uutiset

SAK:n edustajakokouksen päätöslausuma: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

SAK:n edustajakokouksen kannanotto: Hyvä työ digiajassa

SAK:n edustajiston varsinaiset jäsenet kaudella 2016-2020

SAK:n hallituksen jäsenet kaudella 2016-2020