Suomen mallille SAK:n hyväksyntä, päätös ei vaikuta SEL:n ratkaisuun jäädä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle

11.3.2016

SAK:n hallitus on tänään hyväksynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen tällä viikolla neuvotteleman kannanoton niin sanotusta Suomen mallista. Kannanotto, jonka sisältöä ei ole vielä kokonaisuudessaan julkistettu, sisältää neljä kriteeriä, jotka otetaan huomioon sovittaessa palkoista vuoden 2017 jälkeen: kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukyky, työllisyys, tuottavuus ja julkisen talouden tasapaino. Lisäksi liittokohtaisissa neuvotteluissa voi nousta esiin alakohtaisia erityiskysymyksiä.

- Keskusjärjestöjen kannanotto Suomen mallista ei vaikuta millään tavalla SEL:n kantaan olla hyväksymättä keskusjärjestöjen neuvottelutulosta kilpailukykysopimukseksi tai SEL:n päätökseen jäädä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

Suomen mallista käydyt neuvottelut ovat kilpailukykysopimuksesta erillinen prosessi. SAK:n arvion mukaan kuitenkin se, että mallista päästiin sopuun, antaa maan hallitukselle pohjan arvioida tulevien vuosien kustannuskehitystä. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, voiko hallitus luopua kaavailemistaan lisäleikkauksista ja tehdä ostovoimaa parantavia veroratkaisuja.

Teollisuuden palkansaajat TP muistutti tänään, että viennin teollisuus- ja kuljetusalojen palkkaratkaisut määritellään työnantaja- ja palkansaajaliittojen välillä, ei muiden tahojen toimesta. Tämä koskee myös Suomen mallissa niin vientialojen ratkaisun tasoa, kestoa, laajuutta kuin erilaisia yksityiskohtia.

Suomen mallin valmistelu aloitetaan, jos kilpailukykysopimus tulee voimaan. Kilpailukykysopimuksen mukaiset liittokohtaiset soveltamisneuvottelut eivät ole vielä alkaneet, koska Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan sopimuksen kattavuus, 80 % kaikista palkansaajista, ei tällä hetkellä ole riittävä.

SEL ei ole mukana kilpailukykysopimuksessa, eikä aloita soveltamisneuvotteluita. SEL:n nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti. SEL valmistautuu käymään normaalit liittokohtaiset tes-neuvottelut.