SEL:n liittohallitus käsittelee torstaina työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta

29.2.2016

SAK:n hallitus keskusteli tänään aamupäivällä työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksesta ja päätti lähettää sen jäsenliittojen hallintojen käsiteltäväksi.

Lopullisen kannan neuvottelutulokseen SAK ottaa ensi viikon maanantaina 7.3.2016, kun liittojen hallinnot ja maan hallitus ovat käsitelleet neuvottelutuloksen.

SAK:n hallitus totesi, että työmarkkinoiden neuvottelutulos on tarpeen keskusteluttaa ammattiliittojen hallinnoissa, koska liitot soveltavat sopimusta omissa työehtosopimuksissaan.

SEL:n liittohallitus kutsutaan koolle tämän viikon torstaiksi käsittelemään työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta.

- Suhtaudun itse hyvin kriittisesti neuvottelutulokseen, mutta liittohallitus linjaa torstaina ylimääräisessä kokouksessaan liiton kannan. Neuvottelutulos sisältää useita kohtia, jotka ovat meille hyvin vaikeita hyväksyä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

Neuvottelutulos: www.sak.fi/ajankohtaista/neuvottelutilanne/neuvottelutulos

Akavan ja STTK:n hallitukset ovat tänään hyväksyneet neuvottelutuloksen.


Neuvottelutulos sisältää mm. seuraavat asiat:

- Nykyisten työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella. Sinä aikana niihin ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.

- Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Muutos voidaan toteuttaa esimerkiksi kokonaisina päivinä, ja se astuu voimaan 1.1.2017 elleivät osapuolet sovi muusta ajankohdasta.

.- Työntekijöiden työeläkemaksua korotetaan vaiheittain yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017-2020. Vuonna 2021 maksut pysyvät vuoden 2020 tasolla. Vuoden 2021 jälkeen muut muutokset TyEL-maksussa jakautuvat edelleen puoliksi työnantajan ja palkansaajan maksun kesken.

_ Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksua korotetaan ensi vuonna 0,45 prosenttiyksikköä ja seuraavana vuonna 0,4 prosenttiyksikköä. Työnantajien työttömyysvakuutusmaksu alenee samalla osuudella.

- Julkisen sektorin (kunta, valtio, seurakunta, Kela, Keva ja Suomen Pankki) lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykytasosta. Leikkaus koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.


Kilpailukykysopimus lyhyesti