Elintarvikealan työntekijöiden palkat nousevat 1.2.2016

25.1.2016

Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja tarkistetaan alan työehtosopimuksissa sovitusti 1.2.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa tai vähintään 0,43 prosenttia kuukaudessa.

Taulukkopalkkoja korotetaan samalla korotuksella. Myös vuorolisät sekä ilta- ja yötyölisät nousevat. Osa-aikaisilla työntekijöillä yleiskorotuksen määrä lasketaan suhteessa täyteen työaikaan.

Käytännössä euromääräinen palkankorotus tulee alle 3 720 euroa kuukaudessa ansaitseville. Tämän ylittäviin palkkoihin korotus lasketaan prosenteissa. 

Taulukkopalkat ovat alan työehtosopimuksissa sovittuja vähimmäispalkkoja, työpaikalla voidaan paikallisesti sopia paremmista palkoista, mutta ei huonommista.

Jos epäilet, että palkkasi ei täytä työehtosopimuksen vähimmäisvaatimuksia, ole yhteydessä työpaikkasi SEL:n luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, ole yhteydessä suoraan oman alueesi SEL:n aluetoimistoon aluesihteeriin, p. 020 774 004.