Pääluottamusmiehet Tampereella: SEL valmis toimimaan: Ay-liikkeen torjuttava pakkolait ja muut työehtojen heikennykset ennen kuin ne hyväksytään eduskunnassa

23.1.2016

Elintarvikealan työntekijöitä edustavien SEL:n pääluottamusmiesten mielestä on hyvä, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK on palannut työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelupöytään ja neuvottelut pakkolait korvaavasta ratkaisusta jatkuvat.

Jos neuvottelemalla ei synny hyväksyttävää ratkaisua, on ammattiyhdistysliikkeen selätettävä hallituksen hankkeet muilla keinoilla. Pääluottamusmiehet painottavat, että pakkolakipaketti ja muut hallituksen työehtoja heikentävät hankkeet on kaadettava ennen kuin ne hyväksytään eduskunnassa.

- SEL on valmis toimimaan työpaikoilla osana ay-liikkeen joukkovoimaa pakkolakipaketin ja työehtosopimukset ohittavan paikallisen sopimisen kaatamiseksi, jos niitä ei saada torjutuksi työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa, pääluottamusmiehet toteavat.

Pääluottamusmiehet eivät hyväksy Juha Sipilän hallituksen pakkolakipakettia, joka rajoittaa työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopia työehtosopimuksista ja heikentää palkansaajien työehtoja ja palkkoja. Esimerkiksi elintarvikealan työntekijältä hallituksen pakkolakipaketti leikkaisi keskimäärin 1587 euroa vuodessa.

SEL:n pääluottamusmiehet torjuvat myös työehtojen ja palkkojen polkemiseen johtavan hallituksen hankkeen paikallisen sopimisen mahdollistamisesta alle työehtosopimusten vähimmäismääräysten.

- Työehtosopimuksen on jatkossakin määriteltävä vähimmäistyöehdot, jotta turvataan kaikille säälliset työehdot ja palkat, pääluottamusmiehet korostavat.

Pääluottamusmiehet vastustavat myös hallituksen ajamia työsopimuslain heikennyksiä, jotka mahdollistaisivat alle vuoden mittaiset määräaikaiset työsuhteet ilman perustetta, pidentäisivät työsuhteiden koeaikoja neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen sekä lyhentäisivät työnantajien takaisinottovelvoitetta tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden osalta yhdeksästä kuukaudesta neljään.

- Nämä heikennykset tekevät työelämästä entistä epävarmempaa ja turvattomampaa, pääluottamusmiehet toteavat.

SEL:n pääluottamusmiehet kokoontuivat tänään Tampereella samalla kun luottamusmiehet osallistuivat SAK:n Kihloista kahleisiin -tilaisuuteen yli 400 SAK:laisen luottamusmiehen joukossa.


Tilaisuuden voi katsoa SAK:n YouTube-kanavalta.

 

Hallituksen pakkolakipaketin heikennykset:


- ensimmäisestä sairauspäivästä palkaton, kahdeksalta seuraavalta päivältä vain 80 prosenttia palkasta

- lomarahasta pois 30 prosenttia

- loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi

- vuosiloman enimmäispituudeksi kuusi viikkoa


Pakottava lainsäädäntö tarkoittaa, että työehtosopimuksilla ei voi sopia lakia paremmista työehdoista. SEL:n laskelmien mukaan hallituksen pakkolakipaketti leikkaisi elintarvikealan työntekijöiden ansioita keskimäärin 5 %:lla eli noin 1 587 eurolla vuodessa.