Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen avuksi tarjolla arviointityökalu ja koulutusta

22.1.2016

Viime vuoden alusta voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmat ja edistämään yhdenvertaisuutta. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 30 henkilöä työllistäviä työnantajia.

​Yhdenvertaisuussuunnitelman pitää olla valmiina vuoden 2017 alkuun mennessä. Suunnitelman voi tehdä omana itsenäisenä suunnitelmanaan tai osana jotakin muuta yhteistoimintalaeissa säädettyä suunnitelmaa, kuten tasa-arvosuunnitelmaa.

Oikeusministeriö on tuottanut tukiaineiston, joka helpottaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa tehtäessä lähdetään liikkeelle yhdenvertaisuuden arvioinnista. Arvioinnin perusteella tehdään suunnitelma toimenpiteistä.

Laki ei tarkasti määritä, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä on tehtävä. Olennaista on, että vastuutaho on valmis vaikuttamaan esimerkiksi työpaikan yhdenvertaisuuteen ja etsii konkreettisia, tilanteeseen sopivia keinoja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Keinot voivat olla hyvin vaihtelevia, esimerkiksi esteettömän kulun varmistamista tai eri ryhmien huomioimista rekrytoinneissa.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu auttaa arvioinnin tekemisessä. Aineistosta löytyy myös muun muassa esimerkkejä erilaisiin syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä sekä esimerkkejä toimintojen kehittämisestä yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Laki velvoittaa edistämään muun muassa vammaisten yhdenvertaisuutta. Lain kieltämiä syrjintäperusteita ovat myös etninen alkuperä, ikä, kansallisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Arviointityökalu löytyy sekä sähköisenä että tulostettavana versiona, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu on saatavilla Finlexissä tai tulostettavana pdf-muodossa.

http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/


Yhdenvertaisuuslaki- esite

Tietoa yhdenvertaisuudesta

 

SEL järjestää jäsenilleen koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaista


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain muutokset –kurssi

5.4.2016 Turku
6.4.2016 Lahti
7.4.2016 Helsinki
11.4.2016 Tampere

Kurssin kohderyhmänä ovat peruskurssit käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi sopii myös ammattiosastojen puheenjohtajille ja johtokunnille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on lisätä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain tuntemusta ja edistää työpaikoilla yhdenvertaisuutta ja poistaa syrjintää. Kouluttajana on Marjaana Liehu-Törrö Kiljavan opistolta.

Kurssin sisältönä:

• Yhdenvertaisuus työssä
• Suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi
• Tasa-arvo työssä
• Tasa-arvosuunnitelma
• Lainsäädäntö

Kurssihakemus toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

SEL
Jaana Saaranen
PL 213
00531 Helsinki

Lisätiedot: Jaana Saaranen, p. 050 379 9269